Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Sứ mệnh Nhà trường
Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2017
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcSứ mệnh Nhà trườngSứ mệnh
Sứ mệnh của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
10:35' 24/04/2014
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực TDTT trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, phục vụ sự nghiệp phát triển sự nghiệp TDTT, đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần, sức khoẻ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Trở về đầu trang
Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com