Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Quy trình ISO phòng Quản Trị
Quy trình ISO phòng Đào tạo
Quy trình ISO Phòng Tổ chức
Quy trình ISO Phòng Tài Vụ
Quy trình ISO Các Bộ môn thực hành
Quy trình ISO các Bộ môn Lý Luận
Quy trình ISO trung tâm TT-TV
Quy trình ISO Viện Khoa học CN TDTT
Quy trình ISO Thanh tra khảo thí
Quy trình ISO các Khoa
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcQT ISO 9001-2008Quy trình ISO phòng Đào tạo
Quy trình ISO phòng Quản Trị
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ (25/12/2012)
Quy trình ISO Phòng Tổ chức
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 phòng Tổ chức (25/12/2012)
Quy trình ISO Phòng Tài Vụ
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 PHÒNG Tài vụ (25/12/2012)
Quy trình ISO Các Bộ môn thực hành
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Bộ môn Thực hành (25/12/2012)
Quy trình ISO các Bộ môn Lý Luận
Quy trình ISO trung tâm TT-TV
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Trung tâm TT-TV (25/12/2012)
Quy trình ISO Viện Khoa học CN TDTT
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Viện KHCN TDTT (25/12/2012)
Quy trình ISO Thanh tra khảo thí
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Phòng Thanh tra-Khảo thí (25/12/2012)
Quy trình ISO các Khoa
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 của các Khoa (25/12/2012)
Quy trình ISO 9001-2008 phòng Đào tạo
15:07' 25/12/2012
Trở về đầu trang
Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com