Thông báo thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch  nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2020. Đề nghị các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp về phòng Hành chính, Tổng hợp hạn cuối ngày 21/02/2020 (đ/c Lê Thị Thanh Thảo tiếp nhận).

Link cập nhật thông tin chính thức về dịch Covid-19

Trước tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường cập nhật thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh cũng như hướng dẫn phòng bệnh hiệu quả, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giới thiệu một số link cập nhật chính thức về dịch.

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017