Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020. Ký hiệu trường: TDB; Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại 02222.217221, Fax: 0222.2832550

Thông báo về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua CNTT

Thực hiện Công văn số 1312/BVHTTDL-VP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua công nghệ thông tin, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo kế hoạch làm việc từ ngày 01/4/2020 đến khi có thông báo mới như sau:

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017