Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 2 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Sứ mệnh Nhà trường
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2016
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcChuyên đề 3 công khaiChuyên đề 3 công khai  
Chuyên Đề Ba Công Khai
Thứ năm, 09:04' 30/10/2014

Báo cáo thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

I.Cam kết chất lượng đào tạo

1.     Sứ mạng

   

2.     Mục tiêu đào tạo

3.     Kế hoạch đào tạo

4.     Đối tượng tuyển sinh

 

5.     Chuẩn đầu ra

 

II.   Các điều kiện đảm bảo

 

1.     Số cán bộ giáo viên, công nhân viên

2.     Cơ sở vật chất của nhà trường

3.     Giáo trình

4.     Khoa học và công nghệ

 

 
                 

III.     Công khai tài chính

Công khai mức thu học phí

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com