Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  
Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Thứ sáu, 09:59' 30/10/2015

Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà hiệu bộ - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02412.217.403

- Email: trungtamkhaothitdtt@gmail.com. Website: qa.upes1.edu.vn

            - Quá trình thành lập và phát triển:

Tháng 11/2007 thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo quyết định số 394/QĐ-ĐHI-TC, ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Trường Đại học TDTT I.

Tháng 10/2008 sáp nhập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, Ban thanh tra giáo dục thành phòng Thanh tra - Khảo thí (thực hiện theo quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL, ngày 9/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh).

Tháng 5/2014: Đổi tên phòng Thanh tra - Khảo thí thành phòng Khảo thí Và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 6/3/2014 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Từ 2007 đến nay Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ do Nhà trường quy định.

- Chức năng:

Phòng KT&ĐBCLGD có chức năng tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu về tổ chức, quản lý các hoạt động thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Nhiệm vụ:

1. Hoạt động thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Tổ chức thẩm định văn bằng, chứng chỉ, phôi bằng; kiểm tra giám sát việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường;

- Giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá;

- Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo cuar Trường theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động khảo thí

- Tổ chức chấm thi học phần: nhận, in sao đề thi, quản lý quy trình chấm thi, thông báo kết quả chấm thi;

- Tổ chức thẩm định ngẫu nhiên bài thi, luận văn, luận án khi có yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện quy trình phúc khảo;

- Đề xuất các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo.

3. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường để tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường

- Tham gia các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo chất lượng giáo dục

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

- Nhân sự:

TT

Họ tên

Học hàm, Học vị

Công việc phụ trách

(hoặc giảng dạy môn)

Email

Điện thoại

1

Đàm Trung Kiên

(Trưởng phòng)

Tiến sỹ

Phụ trách chung công việc của phòng

 

 

2

Ngô Anh Dũng

(Phó trưởng phòng)

Thạc sĩ

Phụ trách công việc chung, thanh tra giáo dục trong, ngoài trường (giảng viên kiêm nhiệm bộ môn Tâm lý, Giáo dục TDTT)

 

0979.617886

3

Ngô Trang Hưng

Tiến sĩ

Phụ trách đảm bảo chất lượng (giảng viên kiêm nhiệm bộ môn Quản lý TDTT) và các công việc khác của phòng khi cần thiết.

hungngotrang@yahoo.com

0989.080.322

4

Ngô trọng Hiệp

Thạc sĩ

Phụ trách nhập xuất dữ liệu các môn thi và các công việc khác của phòng khi cần thiết.

hiepnt66@gmail.com

0973.202.303

5

Nguyễn Tất Dũng

Thạc sĩ

Phụ trách thu nhận, in sao đề thi, công nghệ thông tin (giảng dạy kiêm nhiệm bộ môn Vật – Judo) và các công việc khác của phòng khi cần thiết.

tatdung040982@gmail.com

0989.991.449

6

Lê Thị thuỳ Linh

Thạc sĩ

Phụ trách kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm…(giảng dạy kiêm nhiệm bộ môn Bóng bàn) và các công việc khác của phòng khi cần thiết.

thuylinhbb39@gmail.com

0906.262.185

7

Nguyễn Tiến Mạnh

Thạc sĩ

Phụ trách quản lý các loại văn bản, bài thi theo quy trình ISO và các công việc khác của phòng khi cần thiết..

Nguyentienmanh1988@gmail.com

0974.858.369

8

Lê Việt Cường

Cử nhân

Phụ trách làm phách, giao nhận bài chấm thi và các công việc khác của phòng khi cần thiết.

cuongtennis1986@gmail.com

01669.292.929

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com