Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 7 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Trung tâm GDQPAN
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Sau Đại học
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa Tại chức
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Tại chức  
Giới thiệu Khoa Tại Chức
Thứ sáu, 12:04' 30/10/2015

- Tên đơn vị: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

- Địa chỉ      : Khoa Tại chức

- Điện thoại  : 02416534188

- Email         :

- Thành lập   : theo quyết định số 1146/ QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2013

- Chức Năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng, quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo đại học hệ VLVH, Đại học liên thông hệ VLVH và liên thông chính quy, mở các lớp bồi dưỡng cán bộ TDTT.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo cán bộ đại học hệ VLVH, Đại học liên thông hệ VLVH và liên thông chính quy trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Quản lý các thủ tục, hồ sơ giảng dạy, học tập của cán bộ đại học hệ VLVH, Đại học liên thông hệ VLVH và liên thông chính quy.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, làm thủ tục vào trường, tốt nghiệp ra trường cho học sinh hệ VLVH, Đại học liên thông hệ VLVH và liên thông chính quy.

+ Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính đúng quy định, nguyên tắc quản lý của Nhà nước và Nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của  trường.

+ Phối hợp với các bộ môn trong trường để có một đội ngũ giáo viên giảng dạy có năng lực về chuyên môn và đạo đức tư cách chuẩn mực.

Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình và quy chế đào tạo; kịp thời đề xuất Hiệu trưởng quyết định sửa đổi, bổ sung; xác nhận khối lượng cho các bộ phận tham gia.

+ Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy và học tập;

+ Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản được uỷ quyền.

-  Nhân sự:

 

STT

Họ và tên (chức vụ)

Học hàm, học vị

Email

Điện thoại

1

Phó Trưởng khoa:

Phạm Tuấn Hiệp

Tiến sĩ

pthiepupes1@yahoo.com.vn

0989192396

2

Chuyên viên:

Phạm Thanh Long

Cử nhân

phamlong2710@gmail.com

0966646666

3

Giảng viên:

Đặng Đình Minh

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công việc phụ trách

TS. Phạm Tuấn Hiệp – Phó trưởng khoa:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, các công việc trong phạm vi của khoa quản lý.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của khoa. Tham mưu tổ chức thực hiện mở lớp đào tạo liên thông đại học và vừa làm vừa học, quản lý chất lượng tuyển sinh, tiến độ học tập, chất lượng đào tạo của các khóa.

- CN. Nguyễn Thị Hiền – Chuyên viên khoa

Thu các khoản tiền theo qui định của nhà trường; sắp xếp thời khóa biểu và quản lý điểm các khóa liên thông đại học và vừa làm vừa học .

- CN. Phạm Thanh Long – Chuyên viên khoa

Quản lý hồ sơ các khóa liên thông đại học và vừa làm vừa học; Trợ lý Văn thư lưu trữ; Trợ lý Tin học của Khoa.

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com