Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Trung tâm GDQPAN
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Sau Đại học
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa Tại chức
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Sau Đại học  
Thông báo tuyển sinh Cao học khóa 24 năm 2015
Thứ ba, 11:12' 31/03/2015

    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số:    129  /TB-TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày   30   tháng  3   năm 2015

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2015

 

Căn cứ “Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ” Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thông báo số: 116/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015”, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức tuyển sinh Cao học năm 2015 như sau:

1. Điều kiện dự thi:

1.1. Về văn bằng: Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp Đại học TDTT.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy gần với ngành đăng ký dự thi, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi.

1.2. Về thâm niên công tác:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học đến ngày đăng ký dự thi).

1.3. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

1.4. Hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2. Nội dung thi tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

2.1 Nội dung thi tuyển

- Môn chủ chốt (Môn cơ sở):  Sinh lý Thể dục thể thao

- Môn thi (Môn cơ bản): Lý luận và Phương pháp Thể dục thể thao

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo quy định của quy chế hiện hành)

2.2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự thi

• Người có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d. Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

• Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định ở trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 180 Học viên cao học

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

3.1. Đối tượng :

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 3.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế hiện hành và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

4. Hình thức đào tạo: Chính quy – 2 năm.

5. Hồ sơ dự thi tuyển sinh:

- 01 Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Thủ tưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương (đối với thí sinh tự do).

- 01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan (không yêu cầu đối với thí sinh tự do).

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học.

- 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ.

- 01 Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên.

- 01 Bản sao chứng chỉ bổ sung kiến thức. (Nếu có)

- 02 Phong bì dán tem (đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh).

- 04 Ảnh mầu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh dự thi).

- Đơn xin dự thi tuyển sinh cao học năm 2015.

6. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 10/07/2015.

- Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

6.2. Thời gian ôn tập kiến thức: 

- Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 14/08/2015

- Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức chuyển đổi chuyên ngành: Nhận chứng chỉ  và nộp hồ sơ vào ngày 09/7 và 10/7/2015.

6.3. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 15; 16/8/2015 (Theo kế hoạch đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo sau).

6.4. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

7. Lệ phí đăng ký, ôn thi và dự thi:

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác: Tùy theo số lượng thi sinh đăng ký để lập dự toán chi phí mời giảng viên.

- Lệ phí ôn thi và thi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành: 1.860.000đ (Một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

- Lệ phí hồ sơ:                 60.000đ

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02412.217.310 - Fax: 02413.832.550, Website: http://www.upes1.edu.vn/.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Bộ VHTT&DL (để b/c);

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) VP.250.
 


 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo của Khoa Sau Đại Học (22/01/2015)
 ▪  Thông báo về việc hồ sơ đề nghị gia hạn của nghiên cứu sinh khóa 1 (Niên khóa 2011-2015) (22/12/2014)
 ▪  Lễ Khai giảng Nghiên cứu sinh khóa 04 (niên khóa 2014-2018) & Cao học khóa 23 (niên khóa 2014-2016) (19/12/2014)
 ▪  Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 (02/12/2014)
 ▪  Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 (24/11/2014)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC các cơ sở giáo dục đại học năm 2014 (03/11/2014)
 ▪  Giới thiệu khoa Sau Đại học (30/10/2014)
 ▪  Thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 (13/10/2014)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 (11/10/2014)
 ▪  Thông báo về việc gọi nhập học cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2014 (07/10/2014)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com