Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Kết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học
Kết quả học tập sinh viên Cao Đẳng và Liên thông
Kết quả học tập
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKết quả học tập sinh viênKết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học  
Kết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học
Thứ năm, 10:41' 07/01/2016

 

 

KHÓA

NGÀNH

MÔN HỌC

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐH51

YH TDTT

Những NLCB CN Mác Lênin 1

 

 

Ngoại ngữ 1

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

Giải phẫu TDTT

 

 

Vệ sinh TDTT

 

 

 

Điền kinh 1

 

 

Thể dục 1

 

 

 Sinh cơ Các môn TT

 

 

QL TDTT

Những NLCB CN Mác Lênin 1

 

 

Ngoại ngữ 1

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

Khoa học quản lý 1

 

 

Vệ sinh TDTT

 

 

Điền kinh 1

 

 

Thể dục 1

 

 

 Giải phẫu TDTT

 

 

HLTT

Những NLCB CN Mác Lênin 1

 

 

Ngoại ngữ 1

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

Giải phẫu TDTT

 

 

Vệ sinh TDTT

 

 

Điền kinh 1

 

 

Thể dục 1

 

 

 

 

 

GDTC

Những NLCB CN Mác Lênin 1

 

 

Ngoại ngữ 1

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

Giải phẫu TDTT

 

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

Điền kinh 1

 

 

Thể dục 1

 

 

Âm nhạc vũ đạo

 

 

 

 

 

DH 50

YH TDTT

Tư tưởng HCM

 

 

Ngoại ngữ 3

 

 

Tâm lý đại cương

 

 

Thống kê toán học

 

 

Sinh lý học TDTT 1

 

 

Sinh cơ học các môn TT

 

 

Dinh dưỡng học các môn TT

 

 

Bóng rổ

 

 

 

 

 

QL TDTT

Tư tưởng HCM

 

 

Ngoại ngữ 3

 

 

Tâm lý đại cương

 

 

Thống kê toán học

 

 

Sinh lý học TDTT 1

 

 

Quản lý TDTT TTC

 

 

Tổ chức thi đấu

 

 

Bóng đá

 

 

PT Bóng rổ

 

 

 

 

 

HLTT

Tư tưởng HCM

 

 

Ngoại ngữ 3

 

 

Tâm lý đại cương

 

 

Thống kê toán học

 

 

Sinh lý học TDTT 1

 

 

Bóng đá

 

 

Bóng rổ

 

 

Bóng chuyền

 

 

CS Cầu lông

 

 

 

 

 

GDTC 

Tư tưởng HCM

 

 

Ngoại ngữ 3

 

 

Tâm lý đại cương

 

 

Thống kê toán học

 

 

Sinh lý học TDTT 1

 

 

Tin học đại cương

 

 

Bóng đá HP1

 

 

Chuyên sâu 3

 

 

 

 

 

DH49

YHTDTT

Phương pháp NCKH TDTT

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

Đường lối TDTT

 

 

Lý luận và PP TDTT - HP1

 

 

Hồi phục TDTT

 

 

Sinh lý bệnh

 

 

Bệnh học ngoại khoa

 

 

Cầu lông

 

 

Cờ vua

 

 

 

 

 

 

 

QL TDTT

Phương pháp NCKH TDTT

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

Đường lối TDTT

 

 

Lý luận và PP TDTT - HP1

 

 

Tâm lý học quản lý

 

 

Maketing TDTT

 

 

Cầu lông

 

 

 

 

 

HLTT

Phương pháp NCKH TDTT

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

Lý luận và PP HLTT - HP1

 

 

Giao tiếp sư phạm

 

 

Tâm lý học lứa tuổi

 

 

Bơi lội 2

 

 

Bóng bàn

 

 

Cờ vua

 

 

CS Cầu Lông

 

 

 

 

 

GDTC

Phương pháp NCKH TDTT

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

Đường lối TDTT

 

 

Lý luận và PP TDTT - HP1

 

 

Giao tiếp sư phạm

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Bơi lội 2

 

 

Bóng chuyền 1

 

 

CS Cầu lông

 

 

 

 

Chuyên sâu 5

 

 

 

 

 

DH48

YH TDTT

Quản lý hành chính nhà nước

 

 

Y học TDTT 2

 

 

Quản lý TDTT

 

 

Dược học cơ sở

 

 

Y học cổ truyền

 

 

Phục hồi chức năng

 

 

Kiểm tra y học

 

 

 

 

 

QLTDTT

Quản lý hành chính nhà nước

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Hồi phục TDTT

 

 

Quản lý báo chí

 

 

Tin học quản lý

 

 

Xã hội học TDTT

 

 

 

 

 

 

 

HLTT

Quản lý hành chính nhà nước

 

 

Quản lý TDTT

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Hồi phục TDTT

 

 

Dinh dưỡng học TDTT

 

 

Bắn súng

 

 

Cử tạ

 

 

Chuyên sâu 7

 

 

 Sinh lý

 

 

GDTC

Pháp luật đại cương

 

 

Quản lý hành chính nhà nước

 

 

Y học TDTT 2

 

 

TDTT trường học

 

 

Quản lý TDTT

 

 

Bóng rổ

 

 

Bóng ném

 

 

Vật

 

 

Bắn súng

 

 

Quần vợt

 

 

Chuyên sâu 7

 

 

 

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Điểm thi cuối khóa lần 1 của Đại học Liên thông 2 (31/12/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa lần 2 của khóa Đại học 47 và các khóa trước (07/08/2015)
 ▪  Kết quả học tập sinh viên của các khóa Đại học - Học kỳ II năm học 2014-2015 (20/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47 - môn: Lý luận và Phương pháp TDTT (17/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47- môn: Y Sinh Học TDTT (17/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47- môn: Nguyên lý Mác - Lênin (17/06/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com