Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 9 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Tài vụ  
Thông báo
Thứ sáu, 10:09' 11/03/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI VỤ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:……….…/TB-TDTTBN

 

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí kỳ II năm học 2015-2016

 

Thực hiện công tác thu học phí, Nhà trường thông báo các em sinh viên của khóa Đại học 48; 49; 50, 51 và Cao đẳng khóa 4 nộp học phí học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên hệ chính quy dài hạn các khóa Đại học khóa  48, 49, 50, 51 và Cao đẳng khóa 4.

  1. Mức nộp học phí:

-         Sinh viên Đại học: 3.600.000 đồng/kỳ (720.000 đồng/tháng/sinh viên)

-         Sinh viên Cao đẳng: 2.900.000 đồng/kỳ (580.000 đồng/tháng/sinh viên)

( Sinh viên đã nộp tiền học kỳ 2 với số tiền 750.000 đ/tháng đối với đại học và 600.000 đ/tháng đối với hệ cao đẳng sẽ được hoàn tiền vào tháng 22/3/2016 tại phòng Tài vụ)

  1. Thời gian, địa điểm cách thức nộp học phí

-         Thời gian nộp: đến hết ngày 15/04/2016 vào các ngày làm việc từ 8-11 giờ và 14-17 giờ  tại Phòng Tài vụ – Tầng 1 nhà Hiệu Bộ

-         Các sinh viên có thể nộp học phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản nhà trường theo địa chỉ sau

+ Địa chỉ: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

+ Tài khoản: 11.000.61391

+ Tại: Ngân hàng SHB chi nhánh Kinh Bắc – Bắc Ninh

      Phải ghi rõ họ và tên; lớp, khoa, khóa,

            - Nội dung chuyển tiền là: Nộp học phí học kỳ mấy năm học nào

            - 5 ngày làm việc sau khi chuyển tiền sinh viên mang thẻ sinh viên lên Phòng Tài vụ nhận biên lai thu học phí.

Lưu ý:

- Đến hết ngày 15/4/2016  sinh viên nào chưa nộp học phí thì không được dự thi lần 1 của các môn trong học kỳ đó.

- Đến hết ngày 30/04/2016 sinh viên nào chưa nộp học phí thì không được dự thi lần 2 ( Nếu đã thi lần 2 thì không được công nhận kết quả thi)

            - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chưa nộp học phí đúng hạn phải có đơn và xác nhận của khoa, nộp về phòng Tài vụ trước ngày 31/3/2016. Hạn cuối cùng phải nộp cho các sinh viên này là ngày 05/05/2016.

Nhà trường thông báo để các sinh viên biết và thực hiện !

Nơi nhận:                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                                                          KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Như trên ;                                                                                                                     ( đã ký)

- Lưu VT, TV (T6).                                                                  

                                                                                                                             Nguyễn Ngọc Toại

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com