Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Trung tâm đào tạo Vận động viên
Viện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin, Thư Viện
Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học
Trường Phổ thông Năng Khiếu TDTT Olympic
Trạm Y tế
Trung tâm GDQPAN
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác tổ chức trực thuộcViện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN KHOÁ ĐẠI HỌC 49
Thứ ba, 12:25' 19/04/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VIỆN KH&CN TDTT                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

KHOÁ ĐẠI HỌC 49

 

           

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU

 

Theo kế hoạch học tập năm học 2015-2016 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CNTDTT lập Kế hoạch tổ chức thông qua đề cương luận văn cho sinh viên khoá Đại học 49.

I- Mục đích, ý nghĩa

Tổ chức thông qua đề cương luận văn đảm bảo kế hoạch học tập cho sinh viên khoá Đại học 49. Đồng thời củng cố, chỉnh sửa nội dung vấn đề nghiên cứu và kế hoạch tổ chức thực hiện. Qua đó, đánh giá chất lượng các đề cương luận văn sinh viên khoá 49, làm cơ sở xét duyệt triển khai luận văn tốt nghiệp.

II- Thành phần tham dự

            - Ban chỉ đạo

            - Thành phần Hội đồng thông qua luận văn, tổ Thư ký hành chính.

            - Sinh viên khoá Đại học 49

III- Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2016

- Địa điểm: Giảng đường E (từ E1 – E7)

IV- Nội dung

- Đọc quyết định thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn khóa ĐH 49.

- Họp Hội đồng thông qua đề cương luận văn khoá 49.

- Các Hội đồng triển khai thông qua đề cương luận văn.

V- Tổ chức thực hiện

1. Viện KH&CN TDTT

            - Lập Kế hoạch thông qua đề cương luận văn khoá Đại học 49 trình Ban giám hiệu phê duyệt .

            - Soạn thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng khoa học và tổ Thư ký hành chính thông qua đề cương luận văn khóa ĐH 49 trình Ban giám hiệu phê duyệt.

            - Thu nhận và phân chia đề cương luận văn về các Hội đồng.

            - Lập dự trù kinh phí, tạm ứng và quyết toán kinh phí tổ chức.

            - Chuẩn bị biên bản thông qua đề cương luận văn.

            2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

            - Chuẩn bị khăn chải bàn: 07 cái.

- Nước khoáng: 04 thùng

- Đĩa ( 35 cái) và cốc (35 cái).

            3. Phòng Quản trị

            - Chuẩn bị Hội trường (Giảng đường E từ E1 – E7)

            - Phối hợp Viện KH&CN TDTT sắp xếp bàn ghế phục vụ các Hội đồng.

            4. Phòng Đào tạo

            Bố trí xếp lịch học cho sinh viên, đảm bảo đủ hội trường để tổ chức thông qua đề cương luận văn khoá 49.

             5. Phòng Tài vụ

            - Cấp kinh phí tổ chức thông qua đề cương luận văn khóa ĐH 49.

          DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                VIỆN KH&CN TDTT

                                           VIỆN TRƯỞNG

 

                              (Đã ký)

                                                 PGS.TS. Đặng Văn Dũng

 

 

 

                            

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc xét duyệt sinh viên khoá Đại học 49 làm luận văn tốt nghiệp (14/03/2016)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 (04/03/2016)
 ▪  Thông báo về việc nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2015 và thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2016 (18/02/2016)
 ▪  Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016-2017 (06/02/2016)
 ▪  Thông báo tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2015 và đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2016 (02/12/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (01/09/2015)
 ▪  Thống báo về việc tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến phục vụ xét thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 (17/06/2015)
 ▪  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến (02/06/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (17/04/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (30/03/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com