Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Trung tâm đào tạo Vận động viên
Viện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin, Thư Viện
Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học
Trường Phổ thông Năng Khiếu TDTT Olympic
Trạm Y tế
Trung tâm GDQPAN
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác tổ chức trực thuộcViện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOÁ ĐẠI HỌC 48
Thứ hai, 12:28' 30/05/2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VIỆN KH&CN TDTT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

               Bắc Ninh, ngày     tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

KHOÁ ĐẠI HỌC 48

           

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU

 

Theo kế hoạch học tập năm học 2015 – 2016 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT lập kế hoạch tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khoá Đại học 48.

I- Mục đích, ý nghĩa

Tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp đảm bảo kế hoạch học tập cho sinh viên khoá Đại học 48. Đồng thời đánh giá chất lượng luận văn của sinh viên, chấm điểm làm điểm làm điểm tốt nghiệp cuối khoá.

II- Thành phần tham dự

            - Ban chỉ đạo

            - Thành phần Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp

            - Sinh viên khoá Đại học 48

III- Thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện

3.1. Thời gian

- Ngày 3/6/2016: 16h30 tập trung sinh viên báo cáo luận văn tốt nghiệp: Phân báo cáo về các hội đồng và chuẩn bị hội trường (tại hội trường E2).

- Ngày 4/6/2016 tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khóa Đại học 48.

Buổi sáng:

+ Từ 7h00 – 7h30: Họp Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 48: Đọc Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Hội đồng khoa học và tổ Thư ký hành chính chấm Luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 48, Ý kiến của Ban chỉ đạo.

+ Từ 7h30 – 11h30: Các Hội đồng khoa học triển khai chấm Luận văn tốt nghiệp.

Buổi chiều:

+ Từ 14h00 đến 17h00: Các Hội đồng khoa học triển khai chấm Luận văn tốt nghiệp, công bố kết quả báo cáo.

3.2. Địa điểm: Giảng đường E (từ E1 – E7)

 

IV- Tổ chức thực hiện

4.1. Viện Khoa học và Công nghệ TDTT

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp khoá Đại học 48.

- Đề xuất danh sách thành viên các Hội đồng chấm Luận văn và tổ Thư ký hành chính trình  Ban giám hiệu phê duyệt.

            - Thu nhận và phân chia Luận văn theo 07 Hội đồng

            - Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức thực hiện

            - Chuẩn bị biên bản, phiếu chấm điểm Luận văn

- Phối hợp với phòng Quản trị và phòng HC,TH tổ chức công tác phục vụ.

            - Phát kinh phí tổ chức thực hiện.

            - Mua hoa trang trí các Hội trường

4.2. Phòng Đào tạo

            - Xây dựng quyết định thành lập Ban chỉ đạo, danh sách các thành viên Hội đồng chấm Luận văn và tổ Thư ký hành chính.

            - Xếp lịch lấy Hội trường tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp từ (E1 – E7).

            4.3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

             - Chuẩn bị khăn chải bàn cho 07 hội đồng (từ E1 – E7), nước khoáng (07 thùng).

 - Chuẩn bị đĩa và cốc phục vụ 07 Hội đồng: 35 chiếc

            4.4. Phòng Quản trị

            - Chuẩn bị Hội trường Giảng đường E (từ E1 – E7).

- Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh tại các Hội trường.

            - Chuẩn bị máy phát điện (trường hợp mất điện).

            4.5. Trung tâm Thông tin thư viện

            Cử 02 cán bộ tham gia trực máy tại các Hội đồng theo sự phân công của Viện KH&CN TDTT.

            4.6. Các Khoa, bộ môn

            Thông báo tới tất cả sinh viên báo cáo luận văn tốt nghiệp tập trung tại Hội trường E2 để nghe phổ biến nội dung và cách thức báo cáo luận văn. Thời gian tập trung 16h30 ngày 3/6/2016.

4.7. Phòng Tài vụ

            - Cấp kinh phí tổ chức thực hiện theo kế hoạch./.

 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                              VIỆN KH&CN TDTT

                                                                                        VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                              PGS.TS. Đặng Văn Dũng

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc tổ chức "Lớp bồi dưỡng kiếm thức nâng cao năng lực chuyên môn cho huấn luyện viên và giảng viên Thể dục thể thao" năm 2016 (09/05/2016)
 ▪  Thông báo về việc thông qua Đề cương luận văn tốt nghiệp khóa ĐH 49 và Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp khóa ĐH 48 (19/04/2016)
 ▪  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN KHOÁ ĐẠI HỌC 49 (19/04/2016)
 ▪  Thông báo về việc xét duyệt sinh viên khoá Đại học 49 làm luận văn tốt nghiệp (14/03/2016)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 (04/03/2016)
 ▪  Thông báo về việc nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2015 và thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2016 (18/02/2016)
 ▪  Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016-2017 (06/02/2016)
 ▪  Thông báo tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2015 và đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2016 (02/12/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (01/09/2015)
 ▪  Thống báo về việc tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến phục vụ xét thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 (17/06/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com