Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 3 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Công tác Học sinh, sinh viên  
Thông báo về việc góp ý vào các nội dung trong văn bản dự thảo sửa đổi Quy định công tác quản lý sinh viên
Thứ ba, 09:24' 31/05/2016

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

(Thông báo: V/v góp ý vào các nội dung

trong văn bản dự thảo sửa đổi

Quy định công tác quản lý sinh viên.)

 

 

Kính gửi: - Trưởng các đơn vị.

                                     - Các Giáo viên Chủ nhiệm lớp chuyên ngành.

 

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/ TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bội trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban trưởng các đơn vị ngày 23/5/2016 về việc giao phòng Công tác HSSV xây dựng dự thảo sửa đổi các văn bản Quy định công tác quản lý sinh viên;

Hiện nay phòng Công tác HSSV đã xây dựng xong dự thảo (có File đính kèm). Để các quy định sau khi ban hành được đảm bảo đúng quy chế và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường. Phòng Công tác HSSV đề nghị các Quý đơn vị và các Giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên ngành cho ý kiến đóng góp xây dựng cụ thể bằng văn bản những vấn đề chưa phù hợp.

Văn bản góp ý đề nghị Quý đơn vị gửi về phòng Công tác HSSV trước 16h00 ngày 06/6/2016 theo địa chỉ Email: sonthu61@gmail.com . Sau ngày, giờ kể trên nếu Quý đơn vị không có văn bản góp ý thì được xem như Đơn vị đã đồng thuận với các nội dung trong dự thảo./.

Trân trọng !

 

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- BGH (để b/c);

- TT Thông tin TV (để đăng tải trên website);

- Lưu CT HSSV(S6)

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

(Đã ký)

 

ThS Trịnh Hồng Sơn

 

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo (18/03/2016)
 ▪  Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com