Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Lịch sử hình thành và phát triển phòng Hành chính, Tổng hợp
Thứ sáu, 10:28' 09/03/2018

                          Lịch sử hình thành và phát triển phòng Hành chính, Tổng hợp

          1. Thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính, Tổng hợp

            - Địa chỉ: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

            - Điện thoại:

            - Email:

            2. Lịch sử hình thành và phát triển

             Năm 2008 phòng Hành chính, Tổng hợp được tách ra từ phòng Quản trị Hành chính

            3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính, Tổng hợp

(Theo Quyết định số 879/QĐ-TDTTBN ngày 20/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Hành chính, Tổng hợp).

3.1. Chức năng

Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính - tổng hợp trong nhà trường; đại diện cho nhà trường trong công tác quan hệ, hợp tác, giao dịch với các cơ quan, tổ chức dân sự; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong trường tổ chức, triển khai ccs mặt hoạt động chung của nhà trường và làm công tác bảo đảm khác

3.2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

- Quản lý và tổ chức công tác văn thư - lưu trữ các văn bản, tài liệu của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước;

- Chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư cho các đơn vị thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường;

- Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu cần phải lưu trữ của các đơn vị theo quy định của nhà nước;

- Thực hiện công tác in ấn các tài liệu, văn bản phục vụ công tác chung của Trường;

- Đặt mua, tiếp nhận các loại báo, tạp chí và các tài liệu khác phục vụ cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Thực hiện mua sắm theo kế hoạch và đột suất cho toàn trường.

- Tiếp đón, hướng dẫn, sắp xếp khách đến liên hệ, làm việc với nhà trường;

- Quản lý, điều hành các hoạt động chung Nhà Hiệu bộ, Nhà vận động viên. Phục vụ phòng làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng họp của nhà trường;

 - Thừa lệnh Hiệu trưởng cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác ngoài trường, ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường;

- Phối hợp với Công đoàn Trường và các đơn vị liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường và các cơ quan có quan hệ công tác với Trường.

* Công tác tổng hợp, báo cáo.

- Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trường;

- Chủ trì xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu và các bộ, ban, ngành liên quan;

- Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu; tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong các cuộc họp giao ban, ghi biên bản, kết luận; lên lịch công tác tuần.

* Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện và lễ tân.

Thực hiện công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện lớn của Trường; thông báo thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và báo cáo quân số trong cuộc họp của Trường.

* Công tác vận chuyển.

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng ô tô của Trường theo đúng quy định;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng, điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo và các hoạt động của Trường theo quy định.

* Công tác an ninh trật tự, cảnh quan môi trường

- Tổ chức thực hiện phân công thường trực tại cổng chính, tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày; giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản, tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại khu vực làm việc và học tập của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, công an và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi Trường; xây dựng kế hoạch và đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy;

- Quản lý và tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan trong Nhà trường.

            * Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

4. Cán bộ Phòng Hành chính, Tổng hợp qua các thời kỳ:

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

TT Họ tên Chức vụ
1
Ông Nguyễn Bá Lợi
Nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
2 Ông Lê Văn Huynh Nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
3
Ông Lê Thanh Sang
Nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
4 ThS. Đinh Hùng Sơn Nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
5
TS. Phạm Thế Vượng
Nguyên Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
6
ThS. Đinh Văn Lẫm
Nguyên Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp
7
TS. Lê Trí Trường
Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp (Biệt phái)
8
TS. Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp

4.2. Cán bộ hiện tại:

TT Họ tên, chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phỏng

Tiến sĩ

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu thực hiện công tác quản lý hành chính

- Chịu trách nhiệm chung về tất cả công việc của phòng

- Quản lý trực tiếp điều hành tổ văn phòng

- Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện của nhà trường

- Thường trực, soạn thảo các văn bản giấy tờ cho Ban khai thác dịch vụ- Đào tạo

0983.5858.009

tungqtri@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Ngọc Sự

Phó trưởng phòng

 
 
 
 
 
 
Thạc sĩ

- Chịu trách nhiệm chung về tất cả công việc được trưởng phòng phân công: quản lý trực tiếp tổ bảo vệ, tổ cảnh quan, tổ xe, tổ 7 tầng

- Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy hàng năm

- Báo cáo tổng kết về an ninh trật tự theo định kỳ

0973.223366

nnsubctdtt1@gmail.com
 
 
3
Trương Thị Thắm
Nhân viên
Cao đẳng

- Quản lý văn bản đi - đến

- Quản lý con dấu

- Phụ trách địa chỉ email nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT

- Nhận và chuyển phát thư, bưu phẩm cho CB, GV và SV

- Nhận và chuyển fax, trực điện thoại

- Thu nhận thông tin thuộc hệ thống QLCL ISO

- Tiếp nhận lịch và xây dựng lịch công tác toàn trường

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0976.146.385

hongtham872000@gmail.com
4
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhân viên
Trung cấp

- Quản lý văn bản đi - đến

- Quản lý con dấu

- Phụ trách địa chỉ email nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT

- Nhận và chuyển phát thư, bưu phẩm cho CB, GV và SV

- Nhận và chuyển fax, trực điện thoại

- Thu nhận thông tin thuộc hệ thống QLCL ISO

- Tiếp nhận lịch và xây dựng lịch công tác toàn trường

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0164.746.3235

vuhongngoc2008@gmail.com
5
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nhân viên
Cao đẳng

- Nhập văn bản vào hệ thống quản lý trên môi trường mạng

- Quản lý công tác lưu trữ

- Cho khai thác và sử dụng tài liệu

- Trực photo in ấn

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0983.509.172

hoamuoigio0190@gmail.com
6
Vũ Thị Thanh Hảo
Nhân viên
Đại học

- Phụ trách công tác photo, đánh máy

- Soạn thảo các văn bản, đánh máy theo yêu cầu của nhà trường và của phòng

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0903.290.981

hongtymuoi81@gmail.com
7
Nguyễn Thị Phương Hoa
Nhân viên
Trung cấp

- Phụ trách công tác vệ sinh khu hiệu bộ

- Quản lý dọn dẹp, vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc của BGH

- Công tác hậu cần tại khu hiệu bộ

- Công tác phục vụ nước uống, khăn trải bàn cho các buổi làm việc, tiếp khách của nhà trường và các hội nghị hội thảo, sự kiện

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0168.528.1218
8
Ngô Thị Thúy Nga
Chuyên viên
Đại học

- Công tác tổ chức, đón tiếp khách của nhà trường

- Thư ký ghi biên bản họp giao ban, các cuộc họp khác của nhà trường và của phòng

- Giúp việc cho BGH

- Tổng hợp kế hoạch năm của các đơn vị, xây dựng kế hoạch mua sắm cho SV, TT VĐV theo phê duyệt của BGH

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0977.701.678

ngothithuynga2907@gmail.com
9
Ngô Minh Tuấn
Chuyên viên
Thạc sĩ

- Phụ trách tổ bảo vệ

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức sự kiện trong nhà trường

- Quản lý hệ thống khung pano, bảng điện tử, áp phích trong toàn trường

- Chịu trách nhiệm đón tiếp khách, chuyển phát giấy mời…

- Phối hợp tổ bảo vệ đảm bảo an ninh trong toàn trường

- Mua sắm nhỏ, cấp phát dụng cụ, thiết bị cho các đơn vị

0988.968.868

tuannd1605@gmail.com
10
Ngô Hữu Ly
Lái xe
THPT

- Phụ trách chung của tổ

- Phân công, theo dõi kế hoạch chạy xe

- Trực tiếp quản lý xe Mitsubisi (7 chỗ) và xe dự án

- Định kỳ bảo dưỡng xe 6 tháng một lần

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.222.034
11
Đỗ Thế Hùng
Lái xe
THPT

- Quản lý xe Mecdec (16 chỗ)

- Định kỳ bảo dưỡng xe 6 tháng một lần

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0982585288
12
Trần Văn Báo
Lái xe
Đại học

- Quản lý xe Cronatit (5 chỗ)

- Định kỳ bảo dưỡng xe 6 tháng một lần

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

0917.789.889
13
Nguyễn Đức Thỉnh
Lái xe
Đại học

- Quản lý xe Huyndai (29 chỗ)

- Định kỳ bảo dưỡng xe 6 tháng một lần

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

14
Phạm Ngọc Hải
Chuyên viên
Thạc sĩ

- Tham mưu giúp Lãnh đạo phòng về công tác quản lý, điều hành hoạt động và khai thác dịch vụ phòng nghỉ tại tòa nhà 7 tầng VĐV.

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý, điều hành  hoạt động của Tổ nhà 7 tầng VĐV theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về việc phân công, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các thành viên được giao trong tổ.

- Định kỳ báo cáo lãnh đạo phòng về hoạt động của tổ nhà 7 tầng VĐV

0977.226.669
15
Hướng Xuân Khuyến
Nhân viên
Đại học

-

- Trực lễ tân theo lịch phân công (Kiểm soát khách ra, vào làm việc tại tòa nhà, phối hợp với TT ĐT VĐV, Phòng QT và Các đoàn thuê phòng nghỉ trong kiểm tra sinh hoạt nội vụ; kiểm tra trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tại tòa nhà và đề xuất sửa chữa thay thế kịp thời các hỏng hóc.

- Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo bằng văn bản với Tổ trưởng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và các đề xuất kiến nghị nếu có.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Tổ và Phòng.

- Phục vụ các phòng khai thác dịch vụ và các phòng ở cho du học sinh, khách.

- Quản lý cấp phát nhu yếu phẩm cho VĐV.

- Trực lễ tân theo lịch phân công của Tổ trưởng.

- Giặt là chăn, ga, gối cho VĐV, phòng dịch vụ và khai thác dịch vụ giặt là.

- Tham gia công tác an ninh trật tự..

0912.048.377
16
Nguyễn Tiến Dương
Chuyên viên
Đại học

- Trực lễ tân theo lịch phân công (Kiểm soát khách ra, vào làm việc tại tòa nhà, phối hợp với TT ĐT VĐV, Phòng QT và Các đoàn thuê phòng nghỉ trong kiểm tra sinh hoạt nội vụ; kiểm tra trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tại tòa nhà và đề xuất sửa chữa thay thế kịp thời các hỏng hóc.

- Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo bằng văn bản với Tổ trưởng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và các đề xuất kiến nghị nếu có.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Tổ và Phòng.

- Phục vụ các phòng khai thác dịch vụ và các phòng ở cho du học sinh, khách.

- Quản lý cấp phát nhu yếu phẩm cho VĐV.

- Trực lễ tân theo lịch phân công của Tổ trưởng.

- Giặt là chăn, ga, gối cho VĐV, phòng dịch vụ và khai thác dịch vụ giặt là.

- Tham gia công tác an ninh trật tự.

0987.231.089
17
Trương Đức Tuấn Anh
Chuyên viên
Đại học

- Chịu trách nhiệm thu, nộp, báo cáo tài chính của tòa nhà 7 tầng VĐV.

- Trực lễ tân theo lịch phân công của Tổ trưởng: Kiểm soát khách ra, vào làm việc tại tòa nhà, phối hợp với TT ĐT VĐV, Phòng QT và Các đoàn thuê phòng nghỉ trong kiểm tra sinh hoạt nội vụ

- Quản lý, kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tòa nhà nhà, báo cáo Tổ trưởng trình lãnh đạo phòng theo quy định.

- Định kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo bằng văn bản với Tổ trưởng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến đề xuất (nếu có).

0973.314.712
18
Nguyễn Thị Hương
Nhân viên
Thạc sĩ

- Trực lễ tân theo lịch phân công (Kiểm soát khách ra, vào làm việc tại tòa nhà, phối hợp với TT ĐT VĐV, Phòng QT và Các đoàn thuê phòng nghỉ trong kiểm tra sinh hoạt nội vụ; kiểm tra trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tại tòa nhà và đề xuất sửa chữa thay thế kịp thời các hỏng hóc.

- Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo bằng văn bản với Tổ trưởng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và các đề xuất kiến nghị nếu có.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Tổ và Phòng.

- Phục vụ các phòng khai thác dịch vụ và các phòng ở cho du học sinh, khách.

- Quản lý cấp phát nhu yếu phẩm cho VĐV.

- Trực lễ tân theo lịch phân công của Tổ trưởng.

- Giặt là chăn, ga, gối cho VĐV, phòng dịch vụ và khai thác dịch vụ giặt là.

- Tham gia công tác an ninh trật tự.

0988.181.606
19
Phạm Thế Quyền
Chuyên viên
Thạc sĩ

- Phân công, trực theo dõi lịch trực bảo vệ an ninh trong toàn trường

- Phụ trách quản lý tổ, phân công nhiệm vụ lên kế hoạch theo tuần chăm sóc cây toàn trường, cắt cỏ định kỳ, cắt tỉa cây trước mùa mưa bão

- Khảo sát lên kế hoạch tổ chức lễ tết trồng cây hàng năm

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khi lãnh đạo phòng điều động

0975.565.234
20
Nguyễn Thọ Hùng

Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

Đại học

-Thực hiện bảo vệ theo ca khu vực nhà hiệu bộ, chốt bảo vệ cổng phụ và tuần tra quanh trường

- Phối hợp nhà thầu trỏng xe, ban quản lý KTX xử lý tình huống tại khu cantin và KTX khi xảy ra sự cố về an ninh trật tự

- Trực bảo vệ tăng cường khi nhà trường tổ chức sự kiện

0913.302.326

5. Các thành tích đã đạt được:

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Tập thể LĐTT

776/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2009

2009

Bằng khen của Bộ VH, TT, DL

4352/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2009

2010

Tập thể LĐTT

437/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2010

2011

Tập thể LĐTT

608/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2011

2012

Tập thể LĐTT

712/QĐ-TDTTBN ngày 16/10/2011

2012

Tập thể LĐXS

4334/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2012

2014

Tập thể LĐTT

742/QĐ-TDTTBN ngày 05/9/2014

2014

Tập thể LĐXS

3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014

2015

Giấy khen CĐ

150/QĐ-TDTTBN ngày 11/3/2015

2015

Tập thể LĐTT

768/QĐ-TDTTBN ngày 09/9/2015

2015

Bằng khen của Bộ GD&ĐT

768/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2015

2016

Giấy khen CĐ

01/QĐ-TDTTBN ngày 06/1/2016

2016

Tập thể LĐTT

817/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2016

2017

Giấy khen

Đại hội CĐ

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

2017

Tập thể LĐTT

883/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2017

2017

Tập thể LĐXS

3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/9/2017

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (26/01/2018)
 ▪  Mẫu báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 (đã sửa) (09/01/2018)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Thể dục các trường phổ thông năm 2017 (12/06/2017)
 ▪  Kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu (20/02/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com