Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa kiến thức cơ bản  
Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Tại chức
Thứ năm, 12:13' 08/03/2018

                                Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Tại chức

1. Thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

- Địa chỉ: Khoa Tại chức

- Điện thoại: 02416534188

- Email:

2. Lịch sử hình thành đơn vị:

- Năm 1979, căn cứ chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về việc đào tạo cán bộ cho đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời được phép của Bộ Đại học (nay là Bộ Giáo dục & Đào tạo) và Tổng cục TDTT. Trường Đại học TDTT I bắt đầu triển khai hình thức đào tạo mới, đó là hệ Đại học tại chức khóa đầu tiên được mở tại Hà Nội.

- Từ năm 1984 - 1991, do nhu cầu đào tạo cán bộ TDTT cho các tỉnh phía Nam, nhà trường đã mở tiếp 4 khóa Đại học Tại chức tại Trường Đại học TDTT II Thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu đào tạo hệ Đại học tại chức do Phòng Giáo vụ của trường quản lý.

- Đến năm 1987, Khoa Tại chức được thành lập do PGS.TS.Nguyễn Danh Thái làm trưởng khoa.

- Năm 1996 được đổi tên thành Khoa Tại chức - Sau đại học.

- Đến tháng 3/2013 Khoa Tại chức - Sau đại học được tách thành 2 khoa: Khoa Tại chức và Khoa Sau đại học.

- Quyết định thành lập: Thành lập theo quyết định số 1146/ QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2013

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Chức Năng:

Khoa Tại chức có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đại học liên thông hệ vừa làm vừa học (sau đây gọi chung là đào tạo tại chức).

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Nghiên cứu tạo nguồn, xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ tuyển sinh tại chức các chuyên nghành (hay các mã ngành) theo đúng quy chế, quy định.

Tổ chức, quản lý và điều hành công tác đào tạo tại chức.

- Xây dựng hệ thống quy chế tổ chức và quản lý đào tạo tại chức phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục & Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường.

- Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình, kế hoạch và tiến độ giảng dạy các môn học cho từng khóa học, năm học và kỳ học.

- Tổ chức lực lượng giảng viên tham gia vào công tác đào tạo tại chức.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Quản lý hồ sơ giảng dạy, kết quả học tập học viên thuộc khoa quản lý.

- Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học viên về quy chế học tâp, kiểm tra, thi và các vấn đề khác có liên quan.

- Thực hiện công tác thu chi tài chính đúng quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước và của Trường.

Thực hiện quy trình cấp phát bằng, chứng chỉ và chứng nhận kết quả học tập cho các đối tượng tại chức.

 Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo đảm yêu cầu cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện cần thiết cho công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đại học liên thông hệ vừa làm vừa học.

 Quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo tại chức.

 Thừa lệnh hiệu trưởng ký các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kì:

PGS.TS. Nguyễn Danh Thái - Nguyên Trưởng khoa

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh - Nguyên Trưởng khoa

 PGS.TS. Trần Đức Dũng - Nguyên Trưởng khoa

 GS.TS. Lưu Quang Hiệp - Nguyên Trưởng khoa

 ThS. Nguyễn Thị Minh. - Nguyên Trưởng khoa

 PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân - Nguyên Trưởng khoa

 PGS.TS. Bùi Quang Hải - Nguyên Trưởng khoa

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại:

 

TT

Họ và tên, chức vụ, ảnh cá nhân

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại, email.

1

Phạm Tuấn Hiệp

Trưởng khoa

 

 

Tiến sĩ

Phụ trách chung

0989192396

pthiepupes1@gmail.com

2

Đặng Đình Minh

Giảng viên

 

Thạc sĩ

Quản lý hồ sơ học viên.

0989080277

 

3

Phạm Thanh Long

Chuyên viên

 

Thạc sĩ

Giáo vụ khoa.

0981898686

phamlong2710@gmail.com

4

Nguyễn Thị Luật

Chuyên viên

 

Thạc sĩ

Văn thư lưu trữ

0923555888

Ntluat0809@gmail.com

 

5. Các thành tích đã đạt được:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tập thể LĐ tiên tiến

QĐ số 742/QĐ- TDTTBN, ngày 05/09/2014

2015

Tập thể LĐ tiên tiến

QĐ số 768/ QĐ- TDTTBN, ngày 09/09/2015

2016

Tập thể LĐ tiên tiến

QĐ số 817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/08/2016

2017

Tập thể LĐ tiên tiến

QĐ số 883/QĐ- TDTTBN, ngày 23/08/2017

2017

Tập thể LĐ Xuất Sắc

QĐ số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/09/2017

      2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen

QĐ số 742/QĐ- TDTTBN, ngày 05/09/2014

2015

Giấy khen

QĐ số 768/ QĐ- TDTTBN, ngày 09/09/2015

2016

Giấy khen

QĐ số 817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/08/2016

2017

Giấy khen

QĐ số 883/QĐ- TDTTBN, ngày 23/08/2017

2017

 

QĐ số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/09/2017

 6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị:

Tập thể khóa đại học 50A hệ Vừa làm vừa học chúc mừng nhà trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Lễ tốt nghiệp khóa đại học 50A hệ Vừa làm vừa học năm 2018

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com