Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Trung tâm đào tạo Vận động viên
Viện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin, Thư Viện
Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học
Trường Phổ thông Năng Khiếu TDTT Olympic
Trạm Y tế
Trung tâm GDQPAN
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác tổ chức trực thuộcViện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao  
Lịch sử hình thành và phát triển Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
Thứ năm, 11:56' 15/03/2018

 

      Lịch sử hình thành và phát triển Viện Khoa học và Công nghệ TDTT

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị : Viện Khoa học và Công nghệ TDTT.

- Địa chỉ: Viện Khoa học và Công nghệ TDTT.

Điện thoại :02222.217.262

   2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Viện Khoa học và Công nghệ TDTT tiền thân là Phòng Quản lý khoa học, được thành lập vào năm 1973 với nhiệm vụ chính là quản lý các thiết bị nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm của nhà trường và công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên. Sau đó, Phòng được giao thêm nhiệm vụ quản lý thư viện của nhà trường. Tới năm 1991, Phòng được mở rộng quy mô và phụ trách thêm mảng đào tạo tại chức và được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Tại chức.

Cùng với sự phát triển của nhà trường cũng như đòi hỏi phải đáp ứng và giải quyết những yêu cầu công tác ngày càng cao, tháng 12 năm 1996, Trung tâm Khoa học kỹ thuật TDTT đã chính thức được thành lập thay cho Phòng Quản lý khoa học và Tại chức. Ngoài những nhiệm vụ vẫn đảm nhiệm trong giai đoạn trước nhưng với khối lượng và yêu cầu ngày càng cao, Trung tâm đã được giao thêm một số nhiệm vụ mới như công tác biên tập, xuất bản, công tác đối ngoại Quốc tế và giảng dạy môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học viên cao học. Ngay trong công tác nghiên cứu khoa học, Trung tâm không chỉ đơn thuần là đơn vị quản lý các đề tài của các đơn vị mà còn trực tiếp nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu các đề tài cấp trường, cấp ngành và cấp nhà nước, là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng, khai thác các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Trung tâm còn tiến hành tư vẫn hỗ trợ cho các trường năng khiếu TDTT, các Trung tâm TDTT ở các tỉnh, ký các hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (CGCN) trong lĩnh vực TDTT. 

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực TDTT. Ngày 06/3/2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL nâng cấp  Trung tâm KHKT TDTT trước đây thành Viện Khoa học và Công nghệ TDTT.

Từ khi thành lập Viện Khoa học và Công nghệ TDTT, ngoài việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Viện cũng không ngừng được đẩy mạnh. Viện đã tổ chức đề xuất và đấu thầu thành công 3 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 1 Chương trình khoa học cấp bộ (gồm 11 nhiệm vụ) và 4 nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp bộ. Chỉ tính trong giai đoạn 2009 đến 2017 Trung tâm Khoa học kỹ thuật TDTT (trước đây) và Viện Khoa học và Công nghệ TDTT triển khai thành công 1 nhiệm vụ cấp quốc gia và 25 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương và trên 500 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Ngoài ra, Viện còn không ngừng mở rộng hợp tác, phối hợp nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới Viện sẽ tăng cường các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với định hướng chủ động tìm kiến các nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu nghiên cứu. Đồng thời, xúc tiến triển khai các nghiên cứu theo nghị định thư với nước ngoài.

 

   3. Chức năng, nhiệm vụ: 

Theo Quyết định số 889/QĐ- ĐHTTBN ngày 20/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Viện Khoa học và Công nghệ TDTT có chức năng, nhiệm vụ sau:

   - Chức năng:

Viện Khoa học và Công nghệ TDTT có các chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về tổ chức các hoạt động nghiên cứu , ứng dụng khoa học - công nghệ và tư vấn, thẩm định, chuyển giao công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao.

     - Nhiệm vụ :

        Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển khoa học - công nghệ của Trường.

         Chủ trì triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ thể dục thể thao.

         Là đầu mối liên kết các hoạt động tư vấn, thẩm định, chuyển giao công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học - công nghệ thể dục thể thao.

         Thực hiện và đảm bảo quyền sử hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

         Tổ chức sinh hoạt khoa học đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

         Triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

         Tham gia các tổ chức khoa học - công nghệ thể dục thể thao trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

         Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao.

         Sử dụng, quản lý và khai thách có hiệu quả  cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Viện.

     Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện.

     Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu  phân công.

 

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

  4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

 

 

TT

Họ Tên

Chức vụ, ảnh cá

Trình độ

Chức vụ/

Năm công tác

1.       

PGS.TS. Nguyễn Kim Minh

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Nguyên Trưởng phòng Khoa học

2.       

GS.TS Nguyễn Xuân Sinh

 Giáo sư,

Tiến sĩ

Nguyên Trưởng phòng Khoa học

3.       

PGS.TS. Trần Đức Dũng

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ

Nguyên Trưởng phòng Khoa học

1992-1996

4.       

GS.TS Lưu Quang Hiệp

Giáo sư,

Tiến sĩ

Nguyên Giám đốc Trung tâm KHKT

1996-1998

5.       

 

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ

Phó Giám đốc Trung tâm KHKT

1997-1998

6.       

PGS.TS. Lê Đức Chương

 

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyên Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm KHKT

1998-2000

7.       

 

TS. Đàm Quốc Chính

Tiến sĩ

Nguyên Giám đốc Trung tâm KHKT

2000-2002

8.       

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

 

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ

Nguyên Giám đốc Trung tâm KHKT

2002-2005

9.       

TS. Nguyễn Đức Thuận

Tiến sĩ

Nguyên Giám đốc Trung tâm KHKT

2005-2006

10.   

TS. Nguyễn Hùng Cường

Tiến sĩ

Nguyên Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm KHKT

2006

11.   

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

 

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ

- Giám đốc Trung tâm KHKT 2007-2014

- Viện Trưởng Viện KH&CN TDTT 2014 đến nay

12.   

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Gáo sư, Tiến sĩ

 Phó viện trưởng

 

 4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ Tên

Chức vụ, ảnh cá nhân

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại Email

1.       

 

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

Viện trưởng

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phụ trách chung hoạt động của Viện; Phụ trách các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở, nghiên cứu và tư vấn các hoạt động KH&CN cho Nhà trường; Tham gia giảng dạy môn học Cờ vua và môn Phương pháp NCKH TDTT

0916.042.199

dangvandungtdtt@gmail.com

2.       

 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phụ trách hoạt động quan hệ quốc tế;  Quản lý các hoạt động dịch vụ KH&CN; Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp, tư vấn các hoạt động KH&CN cho Nhà trường; Tham gia giảng dạy môn học Bóng rổ và Phương pháp NCKH TDTT cho sinh viên; Phụ trách Ban cố vấn câu lạc bộ sinh viên NCKH.

0977.705.966

ngocbrtdtt@gmail.com

3.       

 

ThS. Phạm Sơn Nam

 

Thạc sĩ

Quản lý các phòng thí nghiệm; Quản lý và vận hành, bảo dưỡng các thiết bị được phân công; Trợ lý thông tin của Viện; Quản lý file dữ liệu kết quả nhiệm vụ KH&CN các cấp.

0989.063.036

phamsonnam1975@gmail.com

4.       

 

ThS. Ngô Sách Thọ

 

Thạc sĩ

Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên; Quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của cán bộ, giảng viên; Cố vấn và theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ khoa học sinh viên; phụ trách các thiết bị được phân công; Tham gia các đề tài, đề án được phân công.

0915.607.645

nsthottkh1982@yahoo.com

nsthottkh1982@gmail.com

5.       

 

ThS. Nguyễn Ngọc Điệp

 

Thạc sĩ

Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sinh viên; Phụ trách vận hành các thiết bị được phân công; Quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học sinh viên; Tham gia các đề tài, đề án được phân công; Cố vấn Câu lạc bộ khoa học sinh viên

0979.866.635

nguyenngocdieptdtt@gmail.com

6.       

 

ThS. Tạ Đức Thạch

 

Thạc sĩ

Quản lý công tác xét duyệt đề cương và chấm luận văn sinh viên; Phụ trách vận hành các thiết bị được phân công; Tham gia các đề tài, đề án được phân công.

0904.984.610

taducthach81@gmail.com

7.       

 

Đỗ Thị Hạnh

 

Cử nhân

.Phụ trách công tác văn thư của Viện; thu thập số liệu cho đề tài các cấp; phụ trách các thiết bị được phân công; Phụ trách lưu trữ các sản phẩm KH&CN các cấp dưới dạng văn bản; Soạn thảo các văn bản theo sự phân công.

0972.494.788

dothihanh.ttkh@gmail.com

8.       

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

Thạc sĩ

Tham gia các hoạt động phục vụ công tác quan hệ quốc tế, tham gia các đề tài, đề án được phân công; Kiêm nhiệm môn tiếng Anh.

0947.345.555

nguyenlananh281101@gmail.com

9.       

 

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, tư vấn các hoạt động KH&CN cho Viện và Nhà trường; giảng dạy môn sinh lý TDTT, Y sinh TDTT và Phương pháp NCKH TDTT.

0912.093.395

vuchungthuytdtt@gmail.com

10.   

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, tư vấn các hoạt động KH&CN cho Viện và Nhà trường; giảng dạy môn Lý luận và Phương pháp TDTT.

0912.068.020

Trieudv.tdtt

 

11.   

TS. Đinh Hùng Trường

 

Tiến sĩ

Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tư vấn đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước về lĩnh vực tâm lý TDTT và huấn luyện thể thao

0868.406.096

dinhhungtruong@gmail.com

12.   

 

TS. Nguyễn Quốc Việt

 

Tiến sĩ

Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tư vấn đề xuất và tham gia quản lý các dự án xây dựng TCVN

0988.113.083

matden832003@gmail.com

13.   

TS. Đỗ Hữu Ngọc

 

Tiến sĩ

Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tham gia quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình "Nghiên cứu phát triển TDTT quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững". 

0982.080.377

dhngocqly@gmail.com

 

5. Các thành tích đã đạt được

a.Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2008-2009

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 766/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2009, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2009

Tập thể lao động xuất sắc - Đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường giai đoạn 1959 - 2009

Quyết định số 4352/BVHTTDL ngày 26/11/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2009-2010

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 473/QĐ-ĐHTTBN ngày 14/10/2010, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 934/QĐ-ĐHTTBN ngày 10/10/2013, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 742/QĐ-ĐHTTBN ngày 05/9/2014, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2014- 2015

Tập thể lao động tiến tiến

Quyết định số 768/QĐ-TDTTBN ngày 09/9/2015, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3598/BVHTTDL ngày 23/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2014

Tổ công đoàn xuất sắc

Quyết định số 228/QĐ-TDTTBN ngày 27/3/2014, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015

Tổ công đoàn xuất sắc

Quyết định số 150/QĐ-TDTTBN ngày 11/3/2015, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015- 2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 817/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2016, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015- 2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2016

Tổ công đoàn xuất sắc

Quyết định số 01/QĐ-TDTTBN ngày 6/01/2016, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2016- 2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 883/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2017, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2017

Tổ công đoàn xuất sắc

Quyết định số 12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/05/2017, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2016- 2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

b. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2009

Giấy khen

Quyết định số: 766/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2009, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2009

Bằng khen

Quyết định số 4352/BVHTTDL ngày 26/11/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2010

Giấy khen

Quyết định số: 473/QĐ-ĐHTTBN ngày 14/10/2010, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2013

Giấy khen

Quyết định số: 934/QĐ-ĐHTTBN ngày 10 tháng 10 năm 2013.

2014

Giấy khen

Quyết định số:742  /QĐ-ĐHTTBN ngày 05  tháng  09   năm 2014.

2014

Bằng khen

Quyết định số 3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2014

Giấy khen

Quyết định số 228/QĐ-TDTTBN ngày 27/3/2014, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015

Giấy khen

Quyết định số 768/QĐ-TDTTBN ngày 09/9/2015, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015

Giấy khen

Quyết định số 150/QĐ-TDTTBN ngày 11/3/2015, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015

Bằng khen

Quyết định số 3599/BVHTTDL ngày 23/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2016

Giấy khen

Quyết định số 01/QĐ-TDTTBN ngày 6/01/2016, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2016

Bằng khen

Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2017

Giấy khen

Quyết định số 883/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2017, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2017

Giấy khen

Quyết định số 12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/05/2017, Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2017

Bằng khen

Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị.

Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017
Quan hệ quốc tế
Ký kết hợp tác đào tạo quốc tế
Bảo về đẻ tài cấp Nhà nước năm 2015
Bảo vệ đề tài cấp Bộ năm 2016
Hạt động liên kết NCKH với sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng
Sinh viên tham dự Hội nghị khoa học Quốc tế

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019-2020 (03/02/2018)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký tham gia CLB Khoa học sinh viên (22/12/2017)
 ▪  Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2017 và Đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2018 (22/12/2017)
 ▪  Thông báo về việc hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ II” (15/12/2017)
 ▪  Thông báo số 3 về việc tổ chức hội nghị khoa học quốc tế năm 2017 (12/10/2017)
 ▪  Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017-2018 (19/07/2017)
 ▪  Thông báo về hội nghị khoa học quốc tế năm 2017 (Notice of international conference 2017) (30/05/2017)
 ▪  Kế hoạch tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp khóa đại học 49 (22/05/2017)
 ▪  Thiết bị phòng máy thí nghiệm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (25/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đăng ký tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019 (24/04/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com