Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin luận án NCS Nguyễn Ngọc Khôi
Thứ năm, 10:56' 06/12/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 

1. Tên luận án: Xây dựng nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Hà Nội.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Nguyễn Ngọc Khôi

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:     

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

Hướng dẫn 2: TS. Phan Hồng Minh

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp, đánh giá thực trạng của công tác Giáo dục thể chất trong các trường Trung học cơ sở (THCS) tại thành phố Hà Nội, chúng tôi tiến hành lựa chọn và ứng dụng các nội dung giảng dạy môn võ Taekwondo vào giờ ngoại khóa để nâng cao thể lực cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho học sinh Trung học cơ sở  thành phố Hà Nội.

- Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng chủ thể: Nội dung dạy ngoại khóa môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội

Đối tượng khảo sát: Gồm 40 trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng thực nghiệm: Gồm 490 học sinh  (trong đó có 281 nam và 209 nữ) thuộc các câu lạc bộ Taekwondo trong 8 trường THCS thuộc thành phố Hà Nội.

- Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 8 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y học; Phương pháp kiểm tra thần kinh tâm lý ; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên trong phân tầng.

- Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Luận án tiến hành tìm hiểu và làm rõ các hệ thống lý luận liên quan về:  Giáo dục và giáo dưỡng thể chất, phát triển thể chất, hoàn thiện thể chất, sức khỏe, tố chất thể lực và công tác GDTC, thể thao ngoại khóa trong trường học các cấp và trường THCS. Tiền hành tìm hiểu  những yếu tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của học sinh THCS thành phố Hà Nội; các lý luận về xây dựng nội dung dạy ngoại khoá môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Luận án lựa chọn được 11 tiêu chí và test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội, bao gồm: Đánh giá hình thái cơ thể (2 chỉ tiêu), Đánh giá chức năng sinh lý (2 chỉ tiêu), Đánh giá chức năng tâm lý (3 test) và Đánh giá trình độ thể lực (4 test), trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng thể chất của học sinh THCS thành phố Hà Nội từ đó đánh giá được nội dung dạy ngoại khoá môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng nội dung dạy ngoại khoá môn Taekwondo nhằm phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội, luận án đã lựa chọn được 8 nội dung giảng dạy ngoại khóa cho học sinh THCS thành phố Hà Nội tương ứng 4 năm học. Cụ thể đã xác định nội dung và định lượng cụ thể theo 11 chương trình giảng dạy tương ứng với 11 cấp đai, tương ứng với 11 chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Đồng thời luận án tiến hành ứng dụng nội dung và hình thức giảng dạy ngoại khóa môn Taekwondo đã xây dựng trong giảng dạy ngoại khóa môn Taekwondo cho học sinh THCS thành phố Hà Nội. Kết quả, chương trình đã xây dựng của luận án đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể chất cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

Người hướng dẫn 2

 

 

TS. Phan Hồng Minh

Nghiên cứu sinh

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Khôi

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Thanh Hà (26/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phạm Đức Viễn (25/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Trường (04/09/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Vương Anh (09/08/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Thị Tươi (25/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Thạch (13/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch (21/06/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com