Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Bùi Trọng Phương
Thứ ba, 11:38' 02/04/2019

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Tên luận án: “Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân”.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Bùi Trọng Phương  

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

                        Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Đức Dũng

                        Hướng dẫn 2: TS. Ngô Ích Quân

            6. Cơ sở đào tạo: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

            7. Những kết luận mới của luận án:

            - Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác giảng dạy võ thuật Công an nhân dân, nghiên cứu đề tài này nhằm xác định nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm để phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân.

Đối tượng nghiên cứu: Nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm để phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân.

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp dùng bài thử; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê.

- Các kết quả chính và kết luận:

Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề liên quan tới: đặc điểm môn võ thuật Công an nhân dân, huấn luyện sức mạnh trong môn võ thuật Công an nhân dân. Mặt khác, luận án đã xác định được trong giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân ở Học viện An ninh nhân dân để phát triển sức mạnh cho người tập trong môn võ thuật Công an nhân dân có thể sử dụng nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm. Nội dung trong phương pháp tạp luyện theo trạm ở đây là các bài tập sức mạnh. Đồng thời, luận án cũng chỉ rõ vấn đề chính ảnh hưởng tới việc phát triển sức mạnh cho người tập và hiệu quả giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân là lượng vận động và bài tập thể lực.

Luận án đã xác định rõ 15 test đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân. Căn cứ vào các test và tiêu chuẩn đó, tác giả có thể đánh giá được trình độ sức mạnh của sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân.

Qua nghiên cứu thực trạng trong công tác giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân ở Học viện An ninh nhân dân cho thấy mặc dù đã có quan tâm tới việc phát triển sức mạnh, nhưng thời gian dành cho nó còn chưa nhiều, chủ yếu tập trung vào giảng dạy kỹ thuật cơ bản. Thiếu các bài tập chuyên môn, đặc thù để phát triển sức mạnh, số lượng bài tập phân bố không đều. Mặt bằng chung, trình độ sức mạnh của sinh viên nam Học viên An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân phát triển chưa cao. Kết quả học tập môn võ thuật Công an nhân dân của sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Dựa vào các nguyên tắc, căn cứ khoa học cũng như tiến hành trao đổi, phỏng vấn các huấn luyện viên, giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn, chuyên gia môn võ thuật Công an nhân dân về vấn đề nghiên cứu; luận án đã lựa chọn được nội dung là 60 bài tập phát triển sức mạnh trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân. 

Luận án đã tiến hành ứng dụng và đánh giá hiệu quả của nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm lựa chọn được nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân. Kết quả các chỉ số đo được sau thực nghiệm đều tăng lên so với trước thực nghiệm. Kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn của các nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm đã được lựa chọn. 

 

Người hướng dẫn 1

 

 

 

 PGS.TS. Trần Đức Dũng  

Người hướng dẫn 2

 

 

 

TS. Ngô Ích Quân                 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

      Bùi Trọng Phương  

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin luận án NCS Nguyễn Hữu Hùng (04/01/2019)
 ▪  Thông tin luận án NCS Nguyễn Ngọc Khôi (06/12/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Thanh Hà (26/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phạm Đức Viễn (25/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Trường (04/09/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Vương Anh (09/08/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Thị Tươi (25/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Thạch (13/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch (21/06/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com