Thông báo về việc Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021; Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện kế hoạch số 02, ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường thông báo thời gian đại hội chi tiết:

Thứ trưởng Lê Khánh Hải sang thăm và làm việc tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Chiều ngày 21/5/2020, đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT đã sang thăm và làm việc tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017