Tiếng Anh-English

Ngày 21 tháng 2 năm 2017
Lịch&Thời khóa biểu
Đăng ký  Đăng nhập
 Khoa Giáo dục thể chất
 Khoa Huấn luyện thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao
 Khoa Y học Thể dục Thể thao

 BM Bắn Súng
 BM Bóng bàn
 BM Bóng Rổ

 BM Bóng chuyền
 BM Bóng ném
 BM Cầu Lông
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Điền kinh
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước
 BM Quản lý TDTT
 BM Thể dục
 BM Quần vợt
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 BM Võ - Quyền anh
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Trung tâm Thông tin, Thư viện
 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com