Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 23 tháng 2 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Khoa Giáo dục thể chất
 Khoa Huấn luyện thể thao

 Trung tâm GDQP&AN
 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

 BM Lý luận TDTT
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao
 Phòng công tác HS, SV
 BM Bóng bàn
 BM GOLF
 BM Bóng Rổ
 BM Bóng chuyền
 BM Bóng ném

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 BM Cầu Lông
 BM Cờ
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Điền kinh
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Quản lý TDTT
 BM Thể dục
 BM Quần vợt
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Trường PT NK OLYMPIC TDTT
 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com