Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 2 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 30

  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

Từ ngày 20/02 đến 26/02 năm 2017

HỌC KỲ: II- NĂM HỌC: 2016-2017

 

 

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

CSK49-HLTT

Minh

 

 

CSK49-HLTT

Minh

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

PT LT4

Hưng - Vương

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

PT LT4

Hưng - Vương

 

 

 

 

 

 

( Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 13h30 – 17h30 )

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

4

 

2

Lê Minh

4

 

3

Đỗ Hưng

4

 

4

Đào Thăng

0

 

 

TỔNG

12

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

 


Viết bởi: bmbansung
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 170

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com