Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 31

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31

Từ ngày 27/2 đến 5/3 năm 2017

Học kỳ 2 Năm 2016-2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

  PT 50 Khối 9

Đăng, Hưng

PT 50 Khối 10

Quân, Q.Anh

CS 51 HL

Trường

CS 49 HL

PT 50 Khối 7

Đăng, Q.Anh

PT 50 Khối 8

Quân, Trường

CS 49 HL

CS 51 HL

Trường

 

 

 

3+4

 

  CS 51 GD

Hưng, Trường, Hiền

10h30’ Họp bộ môn

 

CS 51 GD

Hưng, Tú, Hiền

CS 50 HL

Quân, Hiền

  

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

06

 

2

TRƯỜNG

08

 

3

CƯỜNG

0

 

4

Q.ANH

04

 

5

HIỀN

06

 

6

QUÂN

06

 

7

HƯNG

06

 

8

ĐĂNG

04

 

9

PHƯƠNG

0

 

Tổng

40

 

GHI CHÚ: + 10h30’ thứ 3 (28/2) Họp bộ môn.

+ Đ/c Hiền điểm danh chào cờ thứ 2 (27/2)

+ Đ/c Phương nghỉ (theo QĐ)

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 25/02/2017
Số lần xem: 206

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com