Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 32

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

Từ ngày 6/3 đến 12/3 năm 2017

Học kỳ 2 Năm 2016-2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

  PT 50 Khối 9

Đăng, Hưng

PT 50 Khối 10

Cường, Q.Anh

CS 51 HL

Trường

CS 49 HL

Tú (Lý thuyết)

PT 50 Khối 7

Đăng, Q.Anh

PT 50 Khối 8

Cường, Hưng

CS 49 HL

(Lý thuyết)

CS 51 HL

Trường

 

 

 

3+4

 

  CS 51 GD

Quân, Trường, Hiền

 

CS 51 GD

Quân, Tú, Hiền

CS 50 HL

Quân, Hiền

  

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

06

 

2

TRƯỜNG

06

 

3

CƯỜNG

04

 

4

Q.ANH

04

 

5

HIỀN

06

 

6

QUÂN

06

 

7

HƯNG

04

 

8

ĐĂNG

04

 

9

PHƯƠNG

0

 

Tổng

40

 

GHI CHÚ: + Thứ 2 (6/3) Chào cờ đầu tháng.

+ 15h30’ thứ 4 (8/3): Sinh hoạt chuyên môn (HT A)

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 04/03/2017
Số lần xem: 211

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com