Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 33

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33

Từ ngày 13/3 đến 19/3 năm 2017

Học kỳ 2 Năm 2016-2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS 50 GD

Trường, Đăng

  PT 50 Khối 9

Đăng, Hưng

PT 50 Khối 10

H.Anh, Quân

CS 51 HL

Trường (Lý thuyết E)

CS 49 HL

PT 50 Khối 7

Đăng, Hiếu

PT 50 Khối 8

Sơn, Hưng

CS 49 HL

CS 51 HL

Trường (Lý thuyết E)

 

 

 

3+4

 

  CS 51 GD

Quân, Trường, Hiền

10h30’ Họp bộ môn

 

CS 51 GD

Quân (Lý thuyết E)

Tú, Hiền

CS 50 HL

Quân, Hiền

  

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

06

 

2

TRƯỜNG

08

 

3

CƯỜNG

0

 

4

Q.ANH

0

 

5

HIỀN

06

 

6

QUÂN

08

 

7

HƯNG

04

 

8

ĐĂNG

06

 

9

PHƯƠNG

0

 

10

HIẾU

02

 

11

H.ANH

02

 

12

SƠN

02

 

Tổng

44

 

GHI CHÚ: + 10h30’ thứ 3 (14/3) Họp bộ môn.

+ Thứ 2 (13/3) Đ/c Quân điểm danh chào cờ đầu tuần.

+ Đ/c Quang Anh điều động sang làm nhiệm vụ tại TT GDQP  (QĐ)

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 11/03/2017
Số lần xem: 212

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com