Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 34

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34

Từ ngày 20/3 đến 26/3 năm 2017

Học kỳ 2 Năm 2016-2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS 50 GD

Trường, Quân

  PT 50 Khối 9

Sơn, Hưng

PT 50 Khối 10

Tú, Quân

CS 51 HL

Trường

 

CS 49 HL

CS 51 HL

Trường

 

 

 

3+4

CS 49 HL

  CS 51 GD

Quân, Trường, Sơn

 

PT 50 Khối 7, 8

(Lý thuyết E)

CS 51 GD

Quân, Tú, Hiền

CS 50 HL

Quân, Hiền

  

5+6

 

 

15h30’ Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

10

 

2

TRƯỜNG

08

 

3

CƯỜNG

0

 

4

Q.ANH

0

 

5

HIỀN

04

 

6

QUÂN

10

 

7

HƯNG

02

 

8

ĐĂNG

0

 

9

PHƯƠNG

0

 

10

SƠN

04

 

Tổng

38

 

GHI CHÚ: + 6h30’ thứ 2 (20/3) Đ/c Quân điểm danh chào cờ.

+ 15h30’ thứ 4 (22/3) Sinh hoạt chuyên môn (HT A)

+ Đ/c Hiền tham dự Đại hội Đoàn trường.

+ Đ/c Đăng đi học lớp Đảng viên dự bị.

+ Đ/c Quang Anh điều động sang làm nhiệm vụ tại TT GDQP  (QĐ).

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 18/03/2017
Số lần xem: 168

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com