Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 31

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 31

( Từ ngày:27/02/2017 - 05/03/2017 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

LT 4

( Hưng, Giang) 

CS 49HL

(Giang) 

 

CS 49HL

(Hưng)

 

3-4

PT K8

(Thạch, Giang)

 

PT K7

(Thạch, Giang)

 LT 4( Hưng)

 

PT K7

(Hưng, Giang)

CS 50HL( Thạch)

5-6

 

 

PT K8

(Thạch, Giang)

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Trần Văn Thạch

8

0

 

2

Nguyễn Văn Hưng

8

0

 

3

Nghiêm Thị Giang

12

0

 

4

Đỗ Trung Kiên

0

0

 

Tổng

28

0

 

Ghi chú: Thứ 3 (28/02): 10h: Họp bộ môn

Bộ môn

 

Ths. Trần Văn Thạch

Giáo vụ

 

Đỗ Trung Kiên

 

 


Viết bởi: bmvat
Ngày Viết: 24/02/2017
Số lần xem: 209

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com