Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 4 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
LCT tuan 34

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 THÁNG 03/2017

Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017 - Năm học 2016-2017

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

1.

ĐẶNG VĂN DŨNG

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

2.

ĐINH QUANG NGỌC

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

3.

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Tham gia công tác đối ngoại; Kiêm nhiệm giảng dạy bộ môn Lý luận ĐC; Thực hiện theo sự phân công của Viện và theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

4.

PHẠM SƠN NAM

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Triển khai nghiên cứu; Vận hành và bảo trì thiết bị nghiên cứu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Trực Viện.

5.

NGÔ SÁCH THỌ

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 3: Trực Viện.

6.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 4: Trực Viện.

7.

ĐỖ THỊ HẠNH

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Làm công tác văn thư. Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 5: Trực Viện.

8.

TẠ ĐỨC THẠCH

Thứ 2 (20/3/2017) - Thứ 6 (24/3/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Xử lý số liệu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 6: Trực Viện.


Viết bởi: ttkhoahoc
Ngày Viết: 17/03/2017
Số lần xem: 57

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com