Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
LCT tuần 33

  

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

         PHÒNG: QUẢN TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 13/3 đến ngày 19/3 năm 2017 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

 Họp giao ban phòng: Thời gian 9h00’ sáng thứ 3 (tuần giao ban)

I

 

 

1.

Đàm Công Trí (Trưởng phòng)

- Điều hành, quản lý chung mọi hoạt động, công việc của Phòng.

- Phụ trách mảng xây dựng cơ bản và phụ trách tổ điện, tổ nước, tổ Thiết bị sân bãi, tổ Ký túc xá.

- Quản lý dự án công trình xây dựng Sân tập tổng hợp có khán đài một bên – giai đoạn 2.

- Quản lý dự án công trình thi công sân tập Golf

 

2

Nguyễn Thị Nga (Phó trưởng phòng)

-   Phụ trách kế toán Ban quản lý dự án, thực hiện lập, kiểm tra các thủ tục liên quan đến nguồn vốn xdcb cho các hạng mục.

- Trực tiếp điều hành công tác mua sắm tài sản trong toàn trường theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Triển khai thủ tục mua sắm trang thiết bị, tài sản thường xuyên trong toàn trường.

- Phụ trách công tác văn phòng và quản lý tổ hội trường.

3.

Nguyễn Thạc Hùng  

- Thực hiện triển khai thủ tục dự án, giám sát các công trình, kiểm tra quyết toán các hạng mục sửa chữa nhỏ, kiểm tra quyết toán các hạng mục dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Tổ chức cải tạo sửa chữa nhỏ thường xuyên.

- Quản lý dự án công trình xây dựng Sân tập tổng hợp có khán đài một bên – giai đoạn 2.

- Quản lý dự án công trình thi công sân tập Golf

- Quản lý dự án mua sắm phần mềm quản lý đào tạo.

4.

Chu Minh Tiến

- Thực hiện các công tác khảo sát, lập kế hoạch và giám sát cải tạo sửa chữa nhỏ thường xuyên.

- Giám sát dự án công trình thi công sân tập Golf

- Giám sát dự án công trình xây dựng Sân tập tổng hợp có khán đài một bên – giai đoạn 2.

- Quản lý dự án mua sắm phần mềm quản lý đào tạo.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các công tác sửa chữa xây dựng đột xuất.

- Thứ 6: 9h00 Đưa lịch công tác lên mạng

5.

Nguyễn Văn Phúc

- Thực hiện công tác mua sắm vật tư, thiết bị hàng hóa theo kế hoạch đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

II

Tổ Thiết bị - Sân bãi

 

6.

Chu Đức (tổ trưởng)

- Phụ trách chung công việc của tổ.

- Tổ chức phục vụ các chương trình của nhà trường theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác mua sắm vật tư, dụng cụ nhỏ lẻ.

- Sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, dụng cụ trong toàn trường.

- Thực hiện trực và quản lý tài sản, đóng mở cửa nhà thi đấu

- Thực hiện việc bàn giao hàng hóa, trang thiết bị tới các đơn vị.

7.

Nguyễn Danh Quân

- Thực hiện công tác cắt cỏ, lu sân, bổ sung dinh dưỡng cỏ tại sân bóng đá  1. Cắt cỏ sân điền kinh 1,2 và tại trường bắn.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng.

8.

Ngô Tiến Cương

- Sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, dụng cụ trong toàn trường.

- Thực hiện công tác cắt cỏ, lu sân, bổ sung dinh dưỡng cỏ tại sân bóng đá  1,2. cắt cỏ sân điền kinh 1,2 và tại trường bắn.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng.

9.

Đặng Văn Báo (hợp đồng khoán việc)

- Thực hiện công tác quản lý tài sản tại, vệ sinh nhà thể dục.

10.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Thực hiện công tác vệ sinh tại nhà tập đa năng và khu vệ sinh Sân điền kinh 2

11.

Đỗ Đăng Gia

Quản lý tài sản Sân điền kinh 2

12.

Nguyễn Xuân Bình

Thực hiện công tác vệ sinh nhà thi đấu tổng hợp

13.

Nguyễn Thị Hằng

Thực hiện công tác vệ sinh tại nhà tập cầu lông mới

III

Tổ Điện

 

14.

Nguyễn Cao Giang (tổ trưởng)

- Phụ trách công việc của tổ trong toàn trường

- Tổ chức kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng trang thiết bị dựng điện trong toàn trường.

- Sửa chữa khắc phục sự cố điện trong toàn trường.

- Kiểm tra, tổng hợp số điện hàng tháng toàn trường

- Trực trạm điện.

15.

 Hoàng Hải

-  Chịu trách nhiệm xử lý sự cố điện, thay thế thiết bị điện.

- Bảo dưỡng trang thiết bị  sử dụng điện

- Thống kế số điện hàng tháng.

- Trực trạm theo phân công.

- Điều động theo sự phân công tổ trưởng.

16.

 Nguyễn Thạc Nghĩa

- Chịu trách nhiệm xử lý sự cố điện, thay thế thiết bị điện.

- Bảo dưỡng trang thiết bị  sử dụng điện

- Thống kế số điện hàng tháng.

- Trực trạm theo phân công.

- Điều động theo sự phân công tổ trưởng.

IV

Tổ Nước

 

17.

Đỗ Đăng Tùng (tổ trưởng)

- Phụ trách chung công việc trong tổ

- Vận hành, bảo trì trạm lọc nước bể bơi lớn, nhỏ

- Tổ chức bảo dưỡng trạm lọc1,2, bể bơi định kỳ.

- Tổ chức quản lý vật tư phục vụ lọc nước.

- Tổ chức sửa chữa trang thiết bị sử dụng nước trong toàn trường.

18.

Nguyễn Danh Đông (Hợp đồng khoán việc)

- Sửa chữa nhỏ thiết bị sử dụng nước trong toàn trường.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo phân công của tổ trưởng.

19.

Lê Công Duy

- Vận hành trạm lọc nước số 2, kiểm tra hệ thống mạng cấp nước khu mới ( theo trạm lọc số 2).

- Bảo trì trang thiết bị trạm 2.

- Sửa chữa nhỏ thiết bị  sử dụng nước theo mạng cấp nước khu mới.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo phân công của tổ trưởng.

20.

Trần Đại Nghĩa (Hợp đồng khoán việc)

- Sửa chữa nhỏ thiết bị sử dụng nước trong toàn trường.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo phân công của tổ trưởng.

V

Tổ Hội trường

 

21.

Vũ Quang Hiền (Tổ trưởng)

- Phụ trách chung công việc của tổ.

- Trực kiểm tra kỹ thuật đảm bảo thiết bị giảng dạy tại nhà liên hợp và giảng đường E.

- Quản lý tài sản và đóng mở cửa phòng hội thảo tầng 3 nhà thư viện.

- Vận hành thiết bị âm thanh, máy chiếu tại HT A và các phòng họp theo kế hoạch

22.

Hoàng Thị Hải

- Quản lý tài sản và đóng mở cửa hội trường tại nhà liên hợp.

23.

Trần Thu Đông

- Quản lý tài sản Giảng Đường E, đóng mở cửa giảng đường theo lịch.

24.

Nguyễn Thị Bạn

- Vệ sinh Giảng đường E

25.

Vũ Thị Tích

- Vệ sinh Nhà Liên hợp

26.

Đỗ Thị Tý

- Vệ sinh Nhà Liên hợp

27.

Nguyễn Việt Xô

- Vệ sinh nhà Thư viện, hội trường A

VI

Tổ Ký túc xá – nhà khách

 

28.

Nguyễn Văn Hưng (Tổ trưởng)

- Phụ trách chung công việc của tổ.

- Phụ trách nhà KTX B4.

- Phối hợp xung kích, bảo vệ cổng phụ KTX, phòng công tác HSSV giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự tại KTX.

29.

Dương Thị Dung

- Tổ chức đăng ký người ở, thu tiền ở tại KTX. Thu tiền điện vượt mức KTX.

- Bố trí phòng ở, lập sổ theo dõi tài sản trong phòng.

- Thu tiền sinh viên, thanh quyết toán với phòng tài vụ.

- Tổ chức kiểm tra người ở, sử dụng thiết bị phòng ở tại KTX B2 hàng ngày.

30.

Lê Anh Minh

- Quản lý nhà KTX B3.

- Trực an ninh trong khu vực KTX

- Công việc đột xuất khác theo sự phân công của tổ trưởng.

31.

Vũ Thị Hồng Hà

- Quản lý nhà Ký túc xá B4

32.

Lê Thị Hải

- Vệ sinh trường Năng khiếu

33.

Nguyễn Thị Đề

- Vệ sinh ngoài nhà khu Ký túc xá

34.

Ngô Hương Giang

- Vệ sinh ngoài nhà khu Ký túc xá, đẩy xe rác


Viết bởi: phongquantri
Ngày Viết: 12/03/2017
Số lần xem: 166

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com