Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB 31

TKB 31

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG CHUYỀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30
Từ ngày 27/2/ đến 03/3/2017
HỌC KỲ: II     NĂM HỌC: 2016 - 2017
           THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
.
CS 49 HL
VƯỢNG
 .
CS 51
NAM HIỀN
. CS 49 HL
VƯỢNG
.
3+4
CS 51
THỤC HIỀN
.
.
.
CS 50 HL
TUẤN Ánh
5+6
. 15H30 HỌP BỘ MÔN
.
.
.
 
.
7+8
.
.
.
.
ghi chú:
 
 TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Phạm Thế Vượng
4
2
Tô Xuân Thục
2
3
Nguyễn Tất Tuấn
2
4
Nguyễn Văn Phong
0
5
Nguyễn T. Thu Hiền
4
6
Nguyễn Ngọc Ánh
2
7
Nguyễn Huy Nam
2
8
Nguyễn Ngọc Sự
0
Tổng
16
             Trưởng bộ môn                    Giáo vụ bộ môn
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongchuyen
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 175

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com