Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB 33

TKB 33

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG CHUYỀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33
Từ ngày 13/3/ đến 17/3/2017
HỌC KỲ: II     NĂM HỌC: 2016 - 2017
           THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 PT K3
TUẤN ÁNH
CS 49 HL
TUẤN
 .
CS 51
VƯỢNG THỤC
CS 50 GDTC
TUẤN ÁNH
. CS 49 HL
VƯỢNG
.
3+4
CS 51
THỤC HIỀN
PT K1
TUẤN NAM
.
.
.
CS 50 HL
TUẤN ÁNH
5+6
PT K5
HIỀN NAM
PT K4
THỤC HIỀN
PT K6
THỤC NAM
PT K2
HIỀN ÁNH
 
PT K3
TUẤN ÁNH
7+8
PT K2
HIỀN ÁNH
PT K5
THỤC ÁNH
PT K1
TUÁN NAM
PT K4
THỤC NAM
PT K6
HIỀN NAM
ghi chú:
 
 TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Phạm Thế Vượng
4
2
Tô Xuân Thục
12
3
Nguyễn Tất Tuấn
14
4
Nguyễn Văn Phong
0
5
Nguyễn T. Thu Hiền
12
6
Nguyễn Ngọc Ánh
14
7
Nguyễn Huy Nam
12
8
Nguyễn Ngọc Sự
0
Tổng
68
             Trưởng bộ môn                    Giáo vụ bộ môn
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongchuyen
Ngày Viết: 12/03/2017
Số lần xem: 213

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com