Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB 34

TKB 34

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG CHUYỀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34
Từ ngày 20/3/ đến 24/3/2017
HỌC KỲ: II     NĂM HỌC: 2016 - 2017
           THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 PT K3
TUẤN (H 42)
CS 49 HL
VƯỢNG
CS 51
VƯỢNG HIỀN
. CS 49 HL
HIỀN
CS 50
TUẤN THỤC
.
3+4
CS 51
THỤC HIỀN
PT K1
TUẤN (H 52)
.
.
.
CS 50 HL
TUẤN THỤC
5+6
PT K5
TUẤN (H 45)
PT K4
TUẤN (H 45)
PT K6
TUẤN (H 45)
PT K2
HIỀN THỤC
 
PT K3
TUẤN HIỀN
7+8
PT K2
TUẤN (H 45)
PT K5
THỤC NAM
PT K1
HIỀN THỤC
PT K4
TUẤN HIỀN
PT K6
HIỀN THỤC
ghi chú:
 
 TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Phạm Thế Vượng
4
2
Tô Xuân Thục
14
3
Nguyễn Tất Tuấn
20
4
Nguyễn Văn Phong
0
5
Nguyễn T. Thu Hiền
16
6
Nguyễn Ngọc Ánh
0
7
Nguyễn Huy Nam
2
8
Nguyễn Ngọc Sự
0
Tổng
56
             Trưởng bộ môn                    Giáo vụ bộ môn
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongchuyen
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 192

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com