Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuần 32

 

 

Trường ĐHTDTT BN

Bộ môn: LLĐC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 32

Từ ngày: 6/6/2017 đến ngày 12/3/2017

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1+2

 

TTK51.E6.Tỉnh

NCKH51.E5.Tâm

NCKH51.E6.Tâm

TTK51.H55.Tỉnh

Tin.P.M.Đặng-Dũng

 

 

 

NN52.

Hòa, Lê, L.Anh,Lý

 

 

 

 

NL52.E7.Giang

 

ĐLLT4.E4.Minh

 

 

 3+4

TTK51.E6.Hiếu

NCKH51.E5.Tâm

TTK51.E6.Tỉnh

NCKH51.E5.Tâm

NCKH51.E6.Tâm

Tin.P.M.Đặng-Dũng

TTK51.H55.Tỉnh

 

 

NNLT4.H.Vân

 

 

NN52.

Tâm, Lê, Hòa, Phương

 

 

 

NL52.E7.Hùng

 

NL52.E7.Hùng

 

 

 

 

 5+6

 TKT49.H33.Tỉnh

Tin.E7.Hiếu

NCKHLT4.E4.Ngọc

TKT49.H33.Tỉnh

Tin.E7.Tỉnh

Tin.P.M.Đặng-Hiếu

ĐTLT4.E4.Tỉnh 

NN52.

Tâm, Lê, Hòa, L.Anh, Lý

 

 

TVTH52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 7+8

 

Tin.E7.Hiếu

Tin.E7.Tỉnh

Tin.P.M.Đặng-Hiếu

 

NN52.

Lê, Hòa, Phương

 

 

TVTH52.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: 8h30 thứ 4 họp chi bộ.

  Bảng thống kê giờ Tuần 32

STT

Họ tên

Số giờ

1.        

Th.S Lê Việt Hùng

4

2.        

Th.S Nguyễn Văn Minh

2

3.        

Th.S Nguyễn Tiến Sơn

0

4.        

Th.S Chu Thị Huyền

0

5.        

Th.S Trịnh Thị Hiếu

0

6.        

CN Nguyễn Xuân Giang

2

7.        

Th.S Đỗ Thị Minh Tâm

4

8.        

Th.S Nguyễn Thanh Lê

12

9.        

Th.S Dương Thị Hoà

8

10.     

Th.S Nguyễn Thị Lan Anh

4

11.     

Th.S Nguyễn Thanh Vân

2

12.     

CN Dương Thị Lý

4

13.     

Th.S  Phùng Thị Phương

4

14.     

CN Trần Thị Nhàn

0

15.     

PGS.TS Tạ Hữu Hiếu

10

16.     

Th.S Nguyễn Văn Tỉnh

18

17.     

Th.S Đồng Thị Minh Tâm

10

18.     

Th.S Hoàng Thị Tuyết

0

19.     

Th.S Phạm Bá Dũng

4

20.     

Th.S Đỗ Xuân Đặng

8

21.     

PGS.TS Đinh Quang Ngọc

2

Tổng

98

 


Viết bởi: bmtoantin
Ngày Viết: 04/03/2017
Số lần xem: 190

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com