Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
TKB tuần 32

     

 

 

Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32

Từ ngày 06/3 đến 11/3  năm 2017

HỌC KỲ: II - NĂM  HỌC: 2016-2017

 

 

          

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1 - 2

 

 

LT4-PLĐC-E4- C.Hiền

 

 

 

LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền

HL-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

 

 

3 - 4

 

HL-K49-XHH-E2-C.Phương

 

 

 

 HL-K49-XHH-E2-C.Phương

 

LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền

CS-K51-XHH-H43-C.Phương

 

5 - 6

CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm

   CS-K50-QLSB-H45-T.Hưng

 

CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền

 

CS-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

CS-K51-XHH-H43-C.Phương

(CHUYỂN GIỜ)

 

LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền

 

LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng

 

 

 

7 - 8

CS-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

 

   CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm

 

 CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền

 

 

 

 CS-K50-QLTG-H43-C.Phương

LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền

 

 T/B: Hết 12 thứ 3 họp bộ môn

tt

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Cẩm Ninh

0

 

2

Hiền

14

 

3

Vượng

6

 

  4

Hùng

2

 

5

Phương

10

 

6

T.Bẩm

4

 

 

TỔNG

36

 

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Cẩm Ninh

GV bộ môn

 

 

Tống Thị Thu Hiền

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 145

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com