Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuần 32

     

 

 

Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32

Từ ngày 06/3 đến 11/3  năm 2017

HỌC KỲ: II - NĂM  HỌC: 2016-2017

 

 

          

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1 - 2

 

 

LT4-PLĐC-E4- C.Hiền

 

 

 

LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền

HL-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

 

 

3 - 4

 

HL-K49-XHH-E2-C.Phương

 

 

 

 HL-K49-XHH-E2-C.Phương

 

LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền

CS-K51-XHH-H43-C.Phương

 

5 - 6

CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm

   CS-K50-QLSB-H45-T.Hưng

 

CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền

 

CS-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

CS-K51-XHH-H43-C.Phương

(CHUYỂN GIỜ)

 

LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền

 

LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng

 

 

 

7 - 8

CS-K50-KTT-E3-T.Vượng

 

 

   CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm

 

 CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền

 

 

 

 CS-K50-QLTG-H43-C.Phương

LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền

 

 T/B: Hết 12 thứ 3 họp bộ môn

tt

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Cẩm Ninh

0

 

2

Hiền

14

 

3

Vượng

6

 

  4

Hùng

2

 

5

Phương

10

 

6

T.Bẩm

4

 

 

TỔNG

36

 

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Cẩm Ninh

GV bộ môn

 

 

Tống Thị Thu Hiền

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 179

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com