Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
TKB tuần 34

  

Trường đại học TDTT Bắc Ninh
Bộ môn Quản lý TDTT
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34
Từ ngày 20/3 đến 25/3  năm 2017
HỌC KỲ: II - NĂM HỌC: 2016-2017
 
 
          
             Thứ   
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1 - 2
HL-K50-KTT-E9-T.Vượng
 
CS-K50-QLS-H42-T.Hưng 
LT4-PLĐC-E4- C.Hiền
 
 
 CS-K50-KTT-H42-T.Vượng
 
LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền
HL-K50-KTT-E9-T.Vượng
 
 
 
3 - 4
 
 
HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
CS51-VBLT-E1-T.Hùng
 
  CS51-VBLT-E1-T.Hùng
 
 
 
LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền
CS-K50-QLTG-H42-C.Phương
 
 
5 - 6
CS-K50-KTT-H42-T.Vượng
 
CS-K49-VBLT-H21-C.Hiền
 
 
 
LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng
 
 
 
7 - 8
CS-K49-QLHT-H21-T.Bẩm
 
  CS-K49-QLHT-H21-T.Bẩm
 
 CS-K49-VBLT-H21-C.Hiền
 
 
 
 
LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 T/B:
tt
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Cẩm Ninh
0
 
2
Hiền
14
 
3
Vượng
8
 
  4
Hùng
6
 
5
Phương
4
 
6
T.Bẩm
4
 
 
TỔNG
36
 
Trưởng bộ môn
 
 
Nguyễn Cẩm Ninh
GV bộ môn
 
 
Tống Thị Thu Hiền
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
 
 
 
 

Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 121

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com