Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuần 34

  

Trường đại học TDTT Bắc Ninh
Bộ môn Quản lý TDTT
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34
Từ ngày 20/3 đến 25/3  năm 2017
HỌC KỲ: II - NĂM HỌC: 2016-2017
 
 
          
             Thứ   
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1 - 2
HL-K50-KTT-E9-T.Vượng
 
CS-K50-QLS-H42-T.Hưng 
LT4-PLĐC-E4- C.Hiền
 
 
 CS-K50-KTT-H42-T.Vượng
 
LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền
HL-K50-KTT-E9-T.Vượng
 
 
 
3 - 4
 
 
HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
CS51-VBLT-E1-T.Hùng
 
  CS51-VBLT-E1-T.Hùng
 
 
 
LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền
CS-K50-QLTG-H42-C.Phương
 
 
5 - 6
CS-K50-KTT-H42-T.Vượng
 
CS-K49-VBLT-H21-C.Hiền
 
 
 
LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng
 
 
 
7 - 8
CS-K49-QLHT-H21-T.Bẩm
 
  CS-K49-QLHT-H21-T.Bẩm
 
 CS-K49-VBLT-H21-C.Hiền
 
 
 
 
LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 T/B:
tt
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Cẩm Ninh
0
 
2
Hiền
14
 
3
Vượng
8
 
  4
Hùng
6
 
5
Phương
4
 
6
T.Bẩm
4
 
 
TỔNG
36
 
Trưởng bộ môn
 
 
Nguyễn Cẩm Ninh
GV bộ môn
 
 
Tống Thị Thu Hiền
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
 
 
 
 

Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 157

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com