Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 33

TKB tuần 33

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH          LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33

BỘ MÔN: Điền Kinh, Cử Tạ                       Từ ngày 11/03  đến 17/03/2017

          HỌC KỲ I  NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

PT ĐK K5

Tiến – Thảo

 

 

 CS ĐK 51 SP

   Long – Như

 

CS ĐK 49 HL

       Quỳnh

 

CS ĐK 51 HL

 Long

 

PT ĐK K1

   Như – Thảo

CS ĐK 50 SP

Thảo – Điệp

CS ĐK 51 HL

 Long

 

CS ĐK 51 SP

   N.Quỳnh – Như

 

    PT ĐK K7-8

     Thảo – Tiến

 

CS ĐK 49 HL

        Quỳnh

 

 

  

 

   

 

 

3+4

 

 PT ĐK K6 N.Quỳnh – An

 

 

PT ĐK K2

Tiến – An

 

 

 

PT ĐK K9-10

N.Quỳnh – An

CS ĐK 50 HL

      Quỳnh

 

 

5+6

 

 

 

PT ĐK K3

Tiến – Điệp

 

 

 

 

 

 

 

7+8

   

PT ĐK K4

  Điệp – N.Quỳnh

 

 

 

 

            Chú ý : 8h30 ngày thứ 3 họp chuyên môn sau giao ban

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS Đặng Hoài An

6

 

2

ThS. Nguyễn Đăng Điệp

6

 

3

ThS. Vũ Quỳnh Như

      6

 

4

TS. Nguyễn Thành Long

6

 

5

CN. Đỗ Văn Chiến

   

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

7

ThS. Bạch Phương Thảo

8

 

8

CN.Phạm Công Tiến

8

 

9

CN. Phạm Ngọc Quỳnh

6

 

10

TS Nguyễn Như Quỳnh

8

 

                   Tổng                      54

                        

                      Trưởng bộ môn                                 Giáo vụ bộ môn

 

                   TS. Đặng Hoài An                         ThS. Bạch Phương Thảo              

 

 

 


Viết bởi: bmdienkinh
Ngày Viết: 11/03/2017
Số lần xem: 201

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com