Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 32

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

Từ ngày 6/03/2017 đến 11 tháng 03 năm 2017

HỌC KỲ: II        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2


CHÀO CỜ
 ĐẦU THÁNG

7h30' Sinh hoạt ngoại khóa GV và SV BMTD

CS51 GDTC
Dũng- Thủy
PT K3
Thu - Hiệp 

PT K5
M.Phương- Hiếu

CS51 GDTC
Dũng- Thủy

3+4

PT K9.10 H.Phương-Hiếu


PT K4
Thủy -Thu 
 
PT K6
 
Hiếu-M.Phương

5+6

 CS LT 4 
H.Phương- Nga

 

PT K1
Nga- Dũng
 CS LT 4 
H.Phương- Nga


7+8

 PT K2
Dũng - Nga

 


Ghi chú: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30'.

- Thứ 4: 10h: Gặp mặt chúc mừng cán bộ Nữ nhân ngày 08/3 (A2)
Tp: BGH, Trưởng các đơn vị (HCTH,QT,TV,TCCB), các đ/c Nữ là trưởng, phó các đv, các nữ Tiến sĩ

- Thứ 4: 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA) Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

 

 TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Đinh Khánh Thu

4

 0

2

Phạm Tuấn Dũng

8

 0

3

Nguyễn Hữu Hùng

0

0

4

Nguyễn Văn Hiếu

 6
 0

5

Nguyễn T. Kim Nga

8

0

6

Phạm T. Hoài Phương

6

0

7

Đặng Văn Đại

0

0

8

Vũ T. Mai Phương

4

0

9

Đặng T.Thu Thủy

6

 0

10

Phạm Tuấn Hiệp

2  0

11

Nguyễn Phương Thảo

0

 0

12

Nguyễn Thị Thu Quyết

0

 0

Tổng

44

   

.Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 199

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com