Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 33

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33

Từ ngày 13/03/2017 đến 18 tháng 03 năm 2017

HỌC KỲ: II        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

LÝ THUYẾT
  PT K7.8 - E9
Nga

CS51 GDTC
Dũng- Thủy
LÝ THUYẾT
  PT K3 - E9
Thu 


LÝ THUYẾT
PT K5 - E9

 Hùng

CS51 GDTC
Dũng- Thủy

3+4

LÝ THUYẾT
  PT K9.10 - E9
Nga


LÝ THUYẾT
  PT K4 - E9
Thu
 
 CS K50 GDTC
Hiếu - M.Phương

LÝ THUYẾT
PT K6 - E9

 Hùng

5+6

 CS LT 4 
H.Phương- Nga

 

LÝ THUYẾT
PT K1 - E9
Nga
  Kiểm tra HT1
CS LT 4
 
H.Phương- Nga


7+8

16h
Họp Bộ mônLÝ THUYẾT
PT K2 - E9
Nga

 


Ghi chú: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30'.

- Thứ 2: 13h30': Họp Giao ban A2

 

 TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Đinh Khánh Thu

4

 0

2

Phạm Tuấn Dũng

4

 0

3

Nguyễn Hữu Hùng

4

0

4

Nguyễn Văn Hiếu

2
 0

5

Nguyễn T. Kim Nga

12

0

6

Phạm T. Hoài Phương

4

0

7

Đặng Văn Đại

0

0

8

Vũ T. Mai Phương

2

0

9

Đặng T.Thu Thủy

4

 0

10

Phạm Tuấn Hiệp

0  0

11

Nguyễn Phương Thảo

0

 0

12

Nguyễn Thị Thu Quyết

0

 0

Tổng

36

   

.Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 11/03/2017
Số lần xem: 228

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com