Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 34

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34

Từ ngày 20/03/2017 đến 26 tháng 03 năm 2017

HỌC KỲ: II        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2


  PT52- K7.8
Hiếu - Thảo

CS51 GDTC
Dũng- Thảo
  PT 52 -K3
Thu - Hiệp 


PT52 - K5

M.Phương- Hùng

CS51 GDTC
Dũng- Thủy

3+4


  PT52- K9.10
H.Phương - Hiếu


  PT52 - K4
Hiệp-Thu
 
CS K50 GDTC
Hiếu - M.Phương
PT52- K6

 Hùng - Thảo

5+6

 CS LT 4 
H.Phương- Nga

 


PT52- K1
Nga - Dũng
 
CS LT 4
 
H.Phương- Nga


7+8

PT52 - K2
Dũng-Nga

 


Ghi chú: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30'.

- Thứ 4: 15h30': Họp chuyên môn HTA

 

 TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Đinh Khánh Thu

4

 0

2

Phạm Tuấn Dũng

8

 0

3

Nguyễn Hữu Hùng

4

0

4

Nguyễn Văn Hiếu

6
 0

5

Nguyễn T. Kim Nga

8

0

6

Phạm T. Hoài Phương

6

0

7

Đặng Văn Đại

0

0

8

Vũ T. Mai Phương

4

0

9

Đặng T.Thu Thủy

2

 0

10

Phạm Tuấn Hiệp

4  0

11

Nguyễn Phương Thảo

6

 0

12

Nguyễn Thị Thu Quyết

0

 0

Tổng

52

   

.Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 18/03/2017
Số lần xem: 180

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com