Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 30

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

Từ ngày 20/02/2017 đến 25 tháng 02 năm 2017

                                       HỌC KỲ: I        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1+2

PT YH

Thái TúPT HLK8

Bốn Thủy


PT HLK8

Bốn Thủy
 

 

3+4

PT HLK7

  Thái Bốn

PT YH

Thủy Bốn
     

 

5+6 

PT HLK7

Thái Tú

PT QL

Thủy Tú 

 

7+8

 

PT QL

Thái Tú 

 

 

 Ghi chú:

 

TT

Họ và tên

Giờ dạy

Coi thi

1

Nguyễn Trọng Bốn 8

2

Trương Ngọc Tú 8
 

3

Lê Thị Thanh Thủy 8
 

4

Lưu Xuân Thái 8


Tổng 32
 

Viết bởi: bmbongnem
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 277

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com