Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 32

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

Từ ngày 06/03/2017 đến 11 tháng 03 năm 2017

                                       HỌC KỲ: I        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1+2PT HLK8

Thái Tú


PT HLK8

Bốn Thủy
 

 

3+4

PT HLK7

Thủy Bốn

PT YH

Thái Bốn
     

 

5+6 

PT HLK7

Thái Tú

PT QL

Thái Tú 

 

7+8

 

PT QL

Thái Tú 

 

 

 Ghi chú:

 

TT

Họ và tên

Giờ dạy

Coi thi

1

Nguyễn Trọng Bốn 6

2

Trương Ngọc Tú 8
 

3

Lê Thị Thanh Thủy 4
 

4

Lưu Xuân Thái 10


Tổng 28
 

Viết bởi: bmbongnem
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 279

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com