Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 31

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: QUẦN VỢT
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31
Từ ngày 27/02 đến 4/03/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2


CS K51SP

Trang-Huy


PT HL K7-8

Việt-Trang


PT HL K9-10

Hưng-VietCS K51SP

Dũng-Nam
3+4


LT4

Trang
 

LT4

Nam

5+6
PT HL K11-12

Hưng-BắcPT HL K11-12

Bắc-Huy

7+8


Ghi chú: Trang đi học TC Chính Trị.
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Hưng
4
0
2
Nam
4
0
3
Việt 4
0
4
Trang 6
0
5
Bắc
4 0
6
Dũng
2
0
7
Huy
4
0

Viết bởi: bmquanvot
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 200

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com