Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 32

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: QUẦN VỢT
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32
Từ ngày 06/03 đến 11/03/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2


C
hào cờ đầu tháng

PT HL K7-8

Việt-Dũng
-Huy


PT HL K9-10

Hưng-NamCS K51SP

Dũng-Nam
3+4


Thi LT4


Việt-Bắc


5+6
PT HL K11-12

Hưng-NamPT HL K11-12

Bắc-Huy

7+8

 
Họp toàn trường
 
Ghi chú: Trang đi dạy lớp tại chức hà nội.
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Hưng
4
0
2
Nam
6
0
3
Việt 2
2
4
Trang 0
0
5
Bắc
2 2
6
Dũng
4
0
7
Huy
4
0

Viết bởi: bmquanvot
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 185

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com