Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 33

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: QUẦN VỢT
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33
Từ ngày 13/03 đến 18/03/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2


CS K51SP
Dũng-Trang


PT HL K7-8

Việt-Dũng
-Nam


PT HL K9-10

Hưng-Nam

PT K11-12
Huy-ViệtCS K51SP

Dũng-Bắc


PT K11-12

Nam-Bắc
3+4CS K50SP

Huy-Hưng


5+6

Họp giao ban

7+8

Họp bộ môn

Ghi chú:
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Hưng
4
0
2
Nam
6
0
3
Việt 4
0
4
Trang 2
0
5
Bắc
4 0
6
Dũng
6
0
7
Huy
4
0

Viết bởi: bmquanvot
Ngày Viết: 12/03/2017
Số lần xem: 198

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com