Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 34

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: QUẦN VỢT
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34
Từ ngày 20/03 đến 25/03/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2


CS K51SP
Dũng-Trang


PT K 11
ViệtPT HL K7-8

Việt-Dũng
-Bắc


PT K11-12

Hưng-Nam

CS K51SP

Dũng-Nam


PT K 12

Việt-Bắc
3+4


PT HL K9-10
Hưng-Nam

Thi L2 LT4
Việt-Bắc

CS K50SP

Dũng-Nam

5+6
7+8


 

Họp toàn trường
 
Ghi chú: - Đ/c Huy ốm
                - Đ/c Trang nhận bằng tốt nghiệp lớp TCCT.
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Hưng
4
0
2
Nam
8
0
3
Việt 6
2
4
Trang 2
0
5
Bắc
4 2
6
Dũng
8
0
7
Huy
0
0

Viết bởi: bmquanvot
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 180

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com