Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
TKB_Tuần 30

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 20 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017

HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2016 – 2017

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

CS49HLTT

 

CS49HLTT

 

 

 

 

H31

 

H31

 

 

 

 

Tùng

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:   

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Dương

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tùng

4

0

BÙI NGỌC

   ĐÀM CÔNG TÙNG

5

Dũng

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Út

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmco
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 102

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com