Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB_Tuần 32

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32
BỘ MÔN CỜ
Từ  ngày 06 tháng 03 đến ngày 11 tháng 03 năm 2017

HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2016 – 2017
   Thứ
 
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
1+2
7h Chào cờ toàn trường
CS49HLTT,51TL
 
CS49HLTT,51TL
 
 
 
H31
 
H31
 
 
 
Tùng
 
Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5+6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ghi chú:  
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
TRƯỞNG BỘ MÔN
    GIÁO VỤ BỘ MÔN
1
Dương
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Trường
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Ngọc
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Tùng
8
0
BÙI NGỌC
   ĐÀM CÔNG TÙNG
5
Dũng
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Út
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng
8
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: admin
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 177

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com