Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 31

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31
BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày:27/02/2017  -   Đến ngày: 5/3/2017
                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
 
 
1+2
 
 
 
-TLTT-H55-K51(9,10,11)-Khôi
 
 
 
-TLTT-E6-K51(1,2)-Khôi
-GDTT-E4-LT4(3,4)-Dũng
-TLTT-E5-K51(5,6)-Khôi
-GDTT-E4-LT4(3,4)-Dũng
 
3+4
-TLTT-H55-K51(12)-Khôi
 
 
-TLTT-E6-K51(3,4)-Khôi
-TLTT-E5-K51(7,8)-Khôi
 
 
5+6
 
 
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: Chiều 13h30 đến 17h30
              
                                                                 
                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

TT
Giảng viên
Giờ dạy
Coi thi
1
ThS Nguyễn Đức Doanh
00
 
2
ThS Ngô Anh Dũng
04
 
3
ThS Trần Diệu Hằng
00
 
4
ThS Lê Cảnh Khôi
12
 
5
ThS Nguyễn Thị Phương Loan
00
 
6
ThS Ngô Thị Thanh Xuân
00
 
 
Tổng
16
 

 
      TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN
 
 
      ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                            ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Viết bởi: bmtamly
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 157

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com