Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 34

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34
BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày:20/3/2017  -   Đến ngày: 25/3/2017
                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2016 - 2017
            THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
 
 
1+2
 
 
 
-TLTT-H55-K51(9)-Doanh
 
 
 
-TLTT-E6-K51(1,2)-Doanh
-GDTT-E4-LT4(3,4)-Dũng
-TLTT-E5-K51(5,6)-Doanh
-GDTT-E4-LT4(3,4)-Dũng
 
3+4
-TLTT-H55-K51(10,11,12)-Doanh
 
 
-TLTT-E6-K51(3,4)-Doanh
-TLTT-E5-K51(7,8)-Doanh
 
 
5+6
 
 
-CTĐĐ-E9-K50(5,6)-Hằng
-CTĐĐ-E9-K50(3,4)-Hằng
 
-CTĐĐ-E9-K50(1,2)-Hằng
 
7+8
 
-CTĐĐ-E9-K50(1,2)-Hằng
-CTĐĐ-E9-K50(5,6)-Hằng
 
-CTĐĐ-E9-K50(3,4)-Hằng
 
 Ghi chú: Chiều 13h30 đến 17h30
              
                                                                 
                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY
TT
Giảng viên
Giờ dạy
Coi thi
1
ThS Nguyễn Đức Doanh
12
 
2
ThS Ngô Anh Dũng
04
 
3
ThS Trần Diệu Hằng
12
 
4
ThS Lê Cảnh Khôi
00
 
5
ThS Nguyễn Thị Phương Loan
00
 
6
ThS Ngô Thị Thanh Xuân
00
 
 
Tổng
28
 
 
      TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN
 
 
      ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                             ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Viết bởi: bmtamly
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 164

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com