Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 32

 

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 THÁNG 03

Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3 – Học kỳ II - Năm học: 2016 – 2017

        Quản lý và điều hành hoạt động: TS. Trần Trung – SDT:0989.088.845

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trần Trung

- Tham gia các cuộc họp theo quyết định của nhà trường.

-  Điều hành mọi công việc chung của phòng.

-  Kiểm tra giờ giảng dạy toàn trường

-  Thứ 2 (ngày 06/3/2017) chào cờ toàn trường

-  15h30 thứ 4 (ngày 08/3/2017) sinh hoạt chuyên môn

2

Hoàng Thị Tuyết

-  Phụ trách chương trình giảng dạy các môn học

- Tham gia điều hành công việc chung của phòng

- Phụ trách làm thời khóa biểu theo từng tuần

-  Thứ 2 (ngày 06/3/2017) chào cờ toàn trường

-  15h30 thứ 4 (ngày 08/3/2017) sinh hoạt chuyên môn

3

Nguyễn Đình Chung

-  Thứ 2 (06/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 5 (09/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Xây dựng thời khóa toàn trường theo từng tuần

-  Thứ 2 (ngày 06/3/2017) chào cờ toàn trường

-  15h30 thứ 4 (ngày 08/3/2017) sinh hoạt chuyên môn

4

Nguyễn Đình Trường

-  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

-  Thứ 3 (07/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 6 (10/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 2 (ngày 06/3/2017) chào cờ toàn trường

-  15h30 thứ 4 (ngày 08/3/2017) sinh hoạt chuyên môn

5

Ngô Xuân Mạnh

-  Phụ trách công tác văn thư của Phòng

-  Thứ 4 (08/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 2 (ngày 06/3/2017) chào cờ toàn trường

-  15h30 thứ 4 (ngày 08/3/2017) sinh hoạt chuyên môn


Viết bởi: phongdaotao
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 176

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com