Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 33

 

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THÁNG 03

Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3 – Học kỳ II - Năm học: 2016 – 2017

        Quản lý và điều hành hoạt động: TS. Trần Trung – SDT:0989.088.845

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trần Trung

- Tham gia các cuộc họp theo quyết định của nhà trường.

-  Điều hành mọi công việc chung của phòng.

-  Kiểm tra giờ giảng dạy toàn trường

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

2

Hoàng Thị Tuyết

-  Phụ trách chương trình giảng dạy các môn học

- Tham gia điều hành công việc chung của phòng

- Phụ trách làm thời khóa biểu theo từng tuần

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

3

Nguyễn Đình Chung

-  Thứ 2 (13/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 5 (16/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Xây dựng thời khóa toàn trường theo từng tuần

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

4

Nguyễn Đình Trường

-  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

-  Thứ 3 (14/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

5

Ngô Xuân Mạnh

-  Phụ trách công tác văn thư của Phòng

-  Thứ 4 (15/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 6 (17/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

 


Viết bởi: phongdaotao
Ngày Viết: 10/03/2017
Số lần xem: 171

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com