Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 33

 

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THÁNG 03

Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3 – Học kỳ II - Năm học: 2016 – 2017

        Quản lý và điều hành hoạt động: TS. Trần Trung – SDT:0989.088.845

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trần Trung

- Tham gia các cuộc họp theo quyết định của nhà trường.

-  Điều hành mọi công việc chung của phòng.

-  Kiểm tra giờ giảng dạy toàn trường

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

2

Hoàng Thị Tuyết

-  Phụ trách chương trình giảng dạy các môn học

- Tham gia điều hành công việc chung của phòng

- Phụ trách làm thời khóa biểu theo từng tuần

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

3

Nguyễn Đình Chung

-  Thứ 2 (13/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 5 (16/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Xây dựng thời khóa toàn trường theo từng tuần

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

4

Nguyễn Đình Trường

-  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

-  Thứ 3 (14/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

5

Ngô Xuân Mạnh

-  Phụ trách công tác văn thư của Phòng

-  Thứ 4 (15/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 6 (17/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  10h00 thứ 3 (ngày 14/3/2017) họp phòng

 


Viết bởi: phongdaotao
Ngày Viết: 10/03/2017
Số lần xem: 126

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com